« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 9.11. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 9.11. 2022
Obec Ždírec starosta obce Zdírec
<br> Ždírec,2.listopadu 2022 Počet listů: 1
<br> Zastupitelstva obce Ždírec
<br> dle rozdělovníku
<br> Pozvánka na zasedání Z_astupitelstva obce Ždírec
<br> Tímto svolávám zasedání Zastupitelstva obce Zdírec & oznamuji místo,čas a jeho program <.>
<br> Místo konání: Obec Ždírec,zasedací místnost,kancelář obecního úřadu,Zdírec č.p.23
<br> Doba konání: 9.listopadu 2022 od 18:00 hodin
<br> Navržený 1 )
<br> program: 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
<br> Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> Schválení programu zasedání ZO
<br> Kontrola plnění úkolů a usnesení
<br> Směna pozemků
<br> Odvodnění obecních pozemků — jižní část obce,finalizace projektu Dešťová kanalizace — střed obce a SV část obce — příprava projektu Inventarizace majetku obce
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2024 — 2026
<br> 10) Místní poplatky 1 1) Vánoční osvětlení v 12) Příprava voleb prezidenta CR 2023
<br> 13) Diskuse
<br> 14) Různé Vyvěšeno dne: 2.1 12022 Sejmuto dne: 12.1 1.2022 Elektronicky zveřejněno dne: 2.1 l.2022
<br> Odejmuto s elektronické úřední desky dne: 12.11.2022

Načteno

edesky.cz/d/5747443

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz