« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr pronajmout byt č. 1, v budově čp. 98, náměstí Hrdinů ve Volyni

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr o pronájmu bytu č.1 v čp.98._.pdf
M ě s t o V o l y n ě
<br> Volyně dne
---------------------------
Vyvěšeno
<br> Z á m ě r
V souladu s § 39 odstavec 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schválila rada města ve Volyni
<br> na svém zasedání dne 05.10.2022 záměr města
<br> P r o n a j m o u t
byt č.1 bez snížené kvality (bývalá I.kategorie) v domě čp.98 <,>
<br> náměstí Hrdinů ve Volyni
<br> Údaje o bytu:
Byt č.1 o velikosti 3+1 bez snížené kvality (dříve I.kategorie) se nachází ve 2.nadzemním podlaží
domu.Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s možností prodloužení.Nájemné je
stanovené smluvní ve výši min.50,- Kč/m2/měsíc.K výslednému měsíčnímu nájemnému bytu
bude připočtena částka za zařizovací předměty.Mimo nájemné se v bytě hradí zálohy na služby
jako např.topení,vodné,stočné,společné osvětlení apod.Podpisu nájemní smlouvy předchází
zaplacení kauce,která je určena jako trojnásobek měsíčního nájemného.Elektřinu si hradí nájemce
na vlastní smluvní ujednání <.>
Bližší informace získáte na MěÚ Volyně,odbor správa majetku a investic <.>
Dispozice bytu:
<br> Pokoj 1 14,70 m2 Komora 4,80 m²
Pokoj 2 13,80 m2 Balkon,lodžie 3,00 m² (započteno 1,50 m²)
Pokoj 3 13,80 m2 Sklep 6,20 m² (započteno 3,10 m²)
Kuchyně 13,50 m2 Jiná místnost 1,00 m²
Předsíň 6,40 m2
Koupelna 5,50 m2
WC 1,50 m2
--------------------------------------------------------------------------
<br> Celkem 84,20 m2 (započteno 79,60 m²)
<br> Způsob přihlášení do výběrového řízení:
Vyplněný formulář žádosti o byt a potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Volyně (potvrzení
k vyzvednutí na MěÚ Volyně – finanční odbor) musí být předány v uzavřené obálce
na Městský úřad ve Volyni nejpozději 21.10.2022 do 10º°hod.Na čelní straně obálky bude
uvedeno „Byt č.1 v domě čp.98,náměstí Hrdinů ve Volyni“ a dole označeno „neotvírat“.Na zadní
stranu obálky uveďte adresu žadatele.Rada města Volyně si vyhrazuje právo záměr zrušit
a nepronajmout byt žádnému zájemci <.>
<br> ………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br>
M ě s t o...
PENB č.p. 98.pdf
PRÚKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
<br> Ulice,číslo: náměstí Hrdinů 98
<br> PSČ,místo: 38701,Volyně
<br> Typ budovy: Polyfunkční Plocha obálky budovy: 2755,50 m2 Objemový faktor tvaru AN: 0,65 mzlm3
<br> Celková energeticky vztažná plocha: "66,20 m2
<br> ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY
<br> Celková dodaná energie Neobnovitelná primární energie (Energie na vstupu do budovy) Š (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
<br> Měmé hodnoty kWh/(m2- rok)
<br> ; “.Méně úsporná D Nehospodárná E(P_
<br> 481
<br> Velmi nehospodárná
<br> Mimořádně nehospodárná
<br> Hodnoty “Hilf" budov" 441,1 560,5

Načteno

edesky.cz/d/5747183

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz