« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Výpis z udnesení ze dne 23. 10. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis z usnesení zastupitelstva 23.10.2022.docx (14.46 kB)
Výpis z usnesení zastupitelstva obce Dolní Pohleď č.5/2022 ze dne 23.10.2022 <.>
<br>
8.1.Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu všech nových členů bez výhrad <.>
<br> 8.2.Schvaluje návrh na novou starostku Marii Walterovou jako uvolněnou <.>
<br> 8.3.Schvaluje návrh na nového místostarostu Jiřího Šindlera jako neuvolněného <.>
<br> 8.4.Zřizuje finanční výbor ve složení: Předseda XXXXXX XXXXXXXX,členové XXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX <.>
<br> X.X.Zřizuje kontrolní výbor ve složení: Předseda XXXXXXXXX XXXXXXXX,členové XXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX <.>
<br> X.X.Schvaluje výši odměn pro neuvolněné i uvolněné členy zastupitelstva v hrubé mzdě
místostarosta 14 400,- Kč,předseda výboru 2 400,-Kč,člen výboru 2 000,-Kč
Výše odměn je platná od 1.11.2022.Po celé volební období <.>
<br> 8.7.Schvaluje zastoupení na LDO panem Stanislavem Cendelínem <.>
<br> 8.8.XXXX XXXXXXX bude provádět práce pro obec na základě dohody o provedení práce,nebo na základě objednávky dodavatelským způsobem.Platí po celé volební období <.>
<br> 8.9.XXXXXX XXXXXXXX bude provádět práce pro obec na základě dohody o provedení práce,nebo na základě objednávky dodavatelským způsobem.Platí po celé volební období <.>
<br> 8.10.XXXXXXXXX XXXXXXXX bude provádět práce pro obec na základě dohody o provedení práce.Platí po celé volební období <.>
<br> 8.11.XXXXXX XXXXXXX bude provádět práce pro obec na základě dohody o provedení práce.Platí po celé volební období <.>
<br> 8.12.XXXX XXXXX bude provádět práce pro obec na základě dohody o provedení práce <.>
Platí po celé volební období <.>
<br> 8.13.XXXXX XXXXXX bude provádět práce pro obec na základě dohody o provedení práce <.>
Platí po celé volební období <.>
<br>
8.14.Schvaluje návrh práce na příští období <.>
· Vybudování stavebních parcel
· Projektová dokumentace a případná realizace čističky odpadních vod
· Pokračování v pracích v obecních lesích dle potřeby
· Zabezpečit přecházení dětí pře silnici

Načteno

edesky.cz/d/5747143

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz