« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Usnení zastupitelstva ze dne 18.8.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CCF_000017.pdf (854.75 kB)
6.Usnesení zastupitelstva obce Dolní Pohled,č.3/2022,ze dne 23.6.2022
<br> 6.1.Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 bez výhrad <.>
<br> 6.2.Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za r.2021 (rozvaha,výkaz zisku a ztráty) <.>
<br> 6.3.Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet mikroregionu Posázavský kruh.Příjmy činily 111 982,15Kč.Výdaje 73 963,62Kč.Přebytek 38 018,53Kč
<br> 6.4.Bere na vědomí informaci starosty o předání zadání územní studie obci na zbudování nových stavebních parcel a umístění ČOV dle nového územního plánu městským úřadem Kutná Hora.Zde jsou zadány podmínky,co má tato studie obsahovat.Nyní obec provede objednávku zpracování územní studie u projektanta <.>
<br> 6.5.<.> Zastupitelstvo schvaluje žádost o prodej pozemku Správě železnic 5.0 <.>,Praha 1,Dlážděná 1 003/7 p.č.506/3 KÚ Dolní Pohledvpodél přejezdu u pískovny o výměře 61 m2.Tento vznikne na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.154- 191/2021 z pozemku pč 506 (cesta).Cena je předkládána na základě znaleckého posudku č.5804- 36/ 2022 <.>
<br> 6.6.Bere na vědomí informaci místostarosty o průběhu prací v obecních lesích.Stromky jsou zasázeny.Provedena první etapa ožínání.Kůrovec se zatím neobjevil.Na podzim bude probíhat prořezávka <.>
<br> |._ _.-_j __ ___.L "_ ' ".- ul:.:.-3 „„.<.> J.<.> r „rz—„.<.>.í-r.<.> _ _ _,__ _.::.<.> Ir.-- -.“AFP.l.<.> )* I'.L.—- J'l - _.<.>.5 ní“ =I' :.“ - _ - r _ll'lllřf :'_.I |" |_ * :: ]:,"'i' |“.<.> :.-| 'Ml'i ' url.'--“- -'.:::."řfu “A '- -.„:D '.<.>.<.>.-l.-." " ' >.- -.:- - 3 ' _1 3" ' ' |.;: '.i__._l'.'3_'_»,'_l.|-_.-'.' -.<.> r_:' »- “s I-' u ní!-““ P'i'h 1.i-.',a' - je.-.<.> ".<.> __.|.<.> _.__ “ “*'zs'f ""'r- 1.fuc- ir - - -.- - - __ “v“._ „ „ '.<.> — - >,; l " J ".<.> :; “„ “il'JL'gfLrh ***-Š." „vl |;.__.l-."'IL1U_Ě.' É.-.'€1<.'w." 'n'-' ů ' -" =*“ *“ ' ' k" i - ' "| ' |“ - *;.Q “.'.' r'„.! 3.53.1'.' :" ",d.<.> -H < '.„"-Jnj_.' I _ | A u '.l-.* ' (.<.> | A- » In'J'E l-r t.č._“ I-_ ' 3"- '.a_ | „,!—| __ \".'.| cl.; nh....

Načteno

edesky.cz/d/5747142

Meta

Prodej   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz