« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Usnesení ze dne 23. 6. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CCF_000016.pdf (369.93 kB)
3.Usnesení zastupitelstva obce Dolní Pohled,č.4/2022,ze dne 18.8.2022
<br> 3.1.Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o dílo na zhotovení Územní studie X2 Dolní Pohled? — zastavitelná plocha Z2.l.Zhotovitel Ing.XXXXXX XXXXXX,Železná XXX/XX,XXX XX Praha X <.>
<br> Územní studie bude zpracována v souladu se stavebním zákonem,v rozsahu dle zadání.Rozsahy textových a grafických částí budou odpovídat zadání zpracovaném pořizovatelem.Dílo bude dodáno v tištěné i digitální formě <.>
<br> Cena za dílo činí celkem 92 000,-Kč + DPH <.>
<br> 3.2.Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2/2022
<br> Nárůst příjmů 557 393,- Kč Nárůst výdajů 189 840,— Kč Přebytek 367 553,- Kč
<br> Nárůst příjmů je dán navýšením daňových příjmů především DPH a prodejem dřeva z obecních lesů.Nárůst výdajů je způsoben hlavní měrou náklady na silnice,komunální služby a územní rozvoj,volby do zastupitelstva obce a poradenské a konzultační služby <.>
<br> Usnesení zastupitelstva bylo schváleno: 6 pro,0 proti,0 se zdržel
<br> Ověřovatelé Zápisu:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXX
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXXX XXXXXXXX starosta

Načteno

edesky.cz/d/5747141

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz