« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí KÚÚK č. j. KUUK/084148/2022/ZPZ (PDF, 500 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 500 KB)
Ministerstvo zemědělství
Odbor státní správy lesů,myslivosti a rybářství
<br>
<br> Č.j.: došlého dokumentu:
ze dne:
<br> Spisová značka: 2RM15794/2017-16231
Č.j.: MZE-53680/2022-16231
<br> Vyřizuje: JUDr.Zbyněk Zavřel
Telefon: 221813096
E-mail: Zbynek.Zavrel@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br>
V Praze dne: 3.11.2022
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
<br> Ministerstvo zemědělství,Odbor státní správy lesů,myslivosti a rybářství (dále
jen „Ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 15 odst.1 zákona
č.2/1969 Sb <.>,o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy,ve znění
pozdějších předpisů,§ 92a písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů,§ 57 odst.1 zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“) a § 89 odst.1 a § 178 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br>
rozhodlo
<br>
ve věci odvolání Honebního společenstva Měrunice,IČO 711 61 155,sídlem Měrunice 1 <,>
417 57 Měrunice,společnosti Stříbrník,s.r.o <.>,IČO 014 06 060,sídlem Měrunice 92 <,>
418 04 Měrunice,Ing.Josefa Valenty,nar.3.11.1951,bytem Pohořany 108,411 41 Žitenice <,>
Josefa Valenty,DiS,nar.15.1.1983,bytem Platanová 2204/2,412 01 Litoměřice,Ing.Lenky
Vošahlíkové,nar.29.3.1986,bytem Dukelská 1857/4,412 01 Litoměřice,Ing.Jana Valenty <,>
nar.8.5.1954,bytem Osvobození 2075/13,412 01 Litoměřice,Olgy Valentové,nar <.>
11.2.1962,bytem Osvobození 2075/13,412 01 Litoměřice,Vladimíra Srba,nar.1.9.1951 <,>
bytem Mladějovská 267/4,197 00 Praha,Karla Poráče,nar.31.8.1970,bytem Leská 16 <,>
411 15 Třebívlice,Bohdany Poráčové,nar.11.12.1970,bytem Sídliště 53,439 26 Libčeves <,>
Petra Žateckého,nar.28.10.1956,bytem Libochovická 121,410 02 Chotěšov a XXXX Rajtera <,>
nar.XX.X.XXXX,bytem Moravěves 8,418 04 Havraň,zastoupených panem Romanem
Vitnerem,nar.7.1.1972,bytem Pivovarská 697,...

Načteno

edesky.cz/d/5746565

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz