« Najít podobné dokumenty

Město Brno - stanovení OOP, ul. Lesnická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0388460_22_5_Pril._vykres_02.1_Lesnicka.pdf
3
<br> 5
<br> 3
2
<br> 3
6
<br> 3
8
<br> 32
<br> 3
4
<br> 3
6
<br> 7
911
<br> 14
<br> 12
<br> 10
<br> 3
4
a
<br> 3
6
<br> 1
3
<br> 5
<br> 43
<br> 41
<br> 39
37 35
<br> 32
<br> 30
<br> 3
4
<br> 3
6
<br> ul.Jugoslávská
<br> u
l
<.>
<br> H
e
l
f
e
r
t
o
v
a
<br> u
l
<.>
<br> H
e
l
f
e
r
t
o
v
a
<br> ul.Lesnická
ul.Lesnická
<br> ul.Lesnická
<br> u
l
<.>
<br> T
o
<br> m
a
n
o
v
a
<br> u
l
<.>
<br> M
u
c
h
o
v
a
<br> ul.Lesnická
<br> u
l
<.>
<br> V
o
l
e
j
n
í
k
o
v
a
<br> S
L
<br> S
L
<br> 3 <,>
0
<br> 2 <,>
0
<br> 2 <,>
0
<br> S
L
<br> S
L
<br> 2x SL
<br> 4
<,> 5
<br> 6
<,> 0
<br> 2
<,> 0
<br> S
L
<br> S
L
<br> S
L
<br> 4,7
2,0
<br> 2
x
S
<br> L
<br> B
2
<br> S
L
<br> S
L
<br> S
L
<br> P
2
<br> C
2
a
<br> C
2
f
<br> S
L
<br> P 4
<br> C
2f
<br> V
O
<br> B 2
S
<br> L
<br> S
L
<br> 2
x
S
<br> L
<br> S
L
<br> P 4 VJEZ
D
<br> VJE
ZD
<br> VJE
ZD
<br> VJE
ZD
<br> S
L
<br> VJE
ZD
<br> S
L
<br> B
2
<br> 4
b
<br> S
L
<br> 0
<,> 3
<br> C 2f
<br> P 4
<br> 4,1
2,0
<br> 2,0
<br> 2
x
S
<br> LP 4
<br> S
L
<br> P
2
<br> B
2
<br> 4
a
<br> S
L
<br> S
L S
L
<br> C
2
a
<br> P
2
<br> 2
x
S
<br> L
<br> 2
x
S
<br> L
<br> S
L
<br> S
L
<br> S
L
<br> S
L
<br> P 2x
<br> E
1
<br> 3
<br> I
P
1
<br> 1
a
<br> IP 4b
<br>
E 13
<br>
E 13
<br> 1
<br>
IP 13c
<br> P
<br>
IZ
8
a
<br> S
T
Á
<br> N
Í
<br> V
Y
Z
N
<br> A
C
E
<br> N
Á
<br> M
IM
<br> O IZ
8
b
<br> S
T
<br> Á
N
Í
<br> V
Y
Z
<br> N
A
<br> C
E
<br> N
Á
<br> M
IM
<br> O
<br>
E 13
<br>
IP 11a
<br> P
2x
<br> IP
4
b
<br> P
<br> IP
1
3
c
<br>
E
1
3
<br>
E
1
3
<br> 1
<br>
IP
1
3
c
<br> P
E
1
3
<br>
E
1
3
<br> 1
<br>
E 1
<br> 3
<br>
E 1
<br> 3
<br> 1
<br>
IP
<br> 13
c
<br> P
IP
<br> 4b
<br>
E
13
<br>
IP
1
1a
<br> P1
x
<br>
IZ 8
<br> b
ST
<br> ÁN
Í
<br> VY
ZN
<br> AC
EN
<br> Á
<br> MIM
O
<br> B 2
<br> B 2
<br>
<br> IZ 8b
<br> STÁNÍ
<br> VYZNACENÁ
<br> MIMO
<br> SL
<br> IJ
4
a
<br> 1
x
<br> IP
1
<br> 1
a
<br> E
1
<br> 3
<br> O
D
<br> S
T
<br> R
A
<br> N
IT
<br> P
4
<br> SL
<br> IJ
4
a
<br>
<br> E 13
<br>
<br> E 13
<br> P
IP 13c
<br>
<br> 1
<br>
<br> IZ 8a...
0388460_22_5_Pril._vykres_01.1_Lesnicka.pdf
3
1
<br> 3
5
<br> 5 2
8
<br> 23
25 27
<br> 2224
2628
<br> 3032
<br> 20
<br> 18 16
14 12 1034a 343638
<br> 40
<br> 33
<br> 37
<br> 42
<br> 44
46
<br> u
l
<.>
<br> M
u
c
h
o
v
a
<br> ul.L
esn
<br> ická
<br> u
l <.>
<br> V
o
le
<br> jn
ík
<br> o
v
a
<br> ul.Lesnická
<br> u
l
<.>
L
u
ž
o
v
a
<br> u
l
<.>
<br> Z
d
r
á
h
a
l
o
v
a
<br> ul.Lesnická
<br> u
l
<.>
<br> T
r
á
v
n
ík
<br> y
u
l
<.>
<br> T
r
á
v
n
ík
<br> y
<br> ul.Lesnická
<br> ul.Lesnická
<br> u
l
<.>
<br> Z
e
<br> m
ě
d
ě
l
s
k
á
<br> u
l
<.>
<br> Z
e
<br> m
ě
d
ě
l
s
k
á
<br> ul.Lesnická
<br> B 2
<br> S
L
<br> S
L
<br> 2
x
<br> S
L
<br> S
L
<br> P 4
<br> S
L
<br> 2x SL
<br> 2x SL
<br> VJEZD
<br> VJEZD
<br> VJEZD
<br> VJEZD
<br> VJEZD
<br> P 4
<br> V
O
<br> 2
x
<br> S
L
<br> S
L
<br> VJEZD
<br> V
O
<br> IJ
4
<br> a
<br> S
L
<br> P
2
<br> S
L
<br> S
L
<br> P
2
<br> S
L
<br> V
J
E
Z
<br> D
<br> V
J
E
Z
<br> D
<br> 1,2
<br> T
S
<br> S
L
<br> IP 13c
INSTALO
<br> VAT
<br> S
L
<br> S
L
<br> 2
x
<br> S
L
<br> S
L
<br> P 4
<br> 2
x
<br> S
L
<br> P
2
<br> B
2
<br> 4
a
<br> P
2
<br> S
L
<br> 2
x
<br> S
L
<br> S
L
<br> S
L
<br> S
L
<br> s
k
lo
<br> p
e
n
o
<br> s
k
lo
<br> p
e
n
o
<br> IJ 4
a
<br> O
D
<br> S
T
R
<br> A
N
IT
<br> P
4
<br> SL
<br> IJ
4
<br> a
<br>
E 13
<br>
E 13
<br> P
<br> IP 13c
<br>
<br> 1
<br>
IZ 8a
<br> STÁNÍ
VYZNACENÁ
<br> MIMO
<br> B
2
<br> 4
b
<br> V
O
<br> B
2
<br> 4
b
<br> S
L
<br> B 2
<br>
IZ 8b
<br> STÁNÍ
VYZNA
<br> CENÁ
MIMO
<br>
E 13
<br>
E 13
<br> 1
<br>
IP 13cP
<br> IP 4b
<br>
IZ 8a
<br> STÁNÍ
VYZNACENÁ
<br> MIMO
<br>
E 13
<br>
E 13
<br> 1
<br>
IP 13cP
<br> IP 4b
<br>
IZ 8a
<br> STÁNÍ
VYZNACENÁ
<br> MIMO
<br>
IZ 8a
<br> STÁNÍ
VYZNACENÁ
<br> MIMO
<br> P
IP 13c
<br>
E 13
<br>
E 13
<br> 1
<br>
<br> IP 4b
<br> 1
<br>
IP 13c
<br>
E 13
<br>
E 13
<br> P
<br> 1
x
<br> IP
1
<br> 1
a
<br> E
1
<br> 3
<br> S
L
<br> P 4
<br> SL
<br> IJ
4
<br> a
<br>
IZ 8a
<br> STÁNÍ
VYZNACENÁ
<br> MIMO
<br>
IZ 8b
<br> STÁNÍ
VYZNACENÁ
<br> MIMO
<br>
E 13
<br>
E 13
<br> 1
<br> P IP 13c
<br> E
1
<br> 3
<br> E
1
<br> 3
...
0388460_22_5_OOP_Lesnicka_MIII.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0388460/2022/5 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0539645/2022/HL TEL./E-MAIL: 542 174 762 / hlavaiova.blanka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice
<br> Lesnická,Brno
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice Lesnická,Brno formou výkresu číslo
<br> 01.1,název výkresu: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,název akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE
<br> LESNICKÁ - MK“,datum: „BŘEZEN 2022“,měřítko: „1:500,č.zakázky: „0796-2021“ a číslo 02.1,název
<br> výkresu: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,název akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE LESNICKÁ -
<br> MK“,datum: „BŘEZEN 2022“,měřítko: „1:500,č.zakázky: „0796-2021“,oba zpracované společností
<br> Brněnské komunikace a.s <.>,IČ: 60733098,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno,s dotčeným
<br> orgánem podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu - Policií České republiky <,>
<br> Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství <,>
<br> se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o
<br> silničním provozu
<br> s t a n o v í
<...

Načteno

edesky.cz/d/5746159

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz