« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 181/2022 - EG.D, Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

181/2022 - EG.D, Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
eg.d
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení disttibuční soustavy - rekonstrukcí,oprav <,>
údržbových a revizních piací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
01.12.2022 od 0‘7:30 do 01.12.2022 11:00
<br> Obec Část obce
Třešt‘ Třešt‘
<br> Vypnutá oblast:
Třešt‘,ul.Družstevní č.o.36,39,41,77,ul.Hodická č.o.1 - 14,16,18,20,22,24,26,28,ul <.>
Javořická - celá,ul.K Valše č.o.37,55,včetně řadovek okolo,ul.Národního odboje č.o.8,10,12
- 21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,51,53,55,57,59,ul.Palackého č.o.28,30,ul <.>
Roštýnská - celá,ul.Růženská - celá <.>
<br> Společnost EG.D,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy jek provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení 25 odst.(3) písmeno c) bod 5 zákona č <.>
458/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (enet‘getický zákon).Žádáme odběratele el.energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení <.>
<br> Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat eneigetické
zařízení za zařízení pod napětím <.>
<br> Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy piojednat se společností EG.D,a.s <.>
<br> Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte
www.egd.cz,kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny <.>
<br> Děkujeme Vám za pochopení <.>
<br> EG.D,a.s <.>
<br> 2/2
<br>
<br> Třešť,Družstevní 1222/39
Třešť,Družstevní 1223/41
Třešť,Družstevní 1400/36
Třešť,Družstevní 3343/77
Třešť,Hodická
Třešť,Hodická 1151/1
Třešť,Hodická 1153/3
Třešť,Hodická 1166/5
Třešť,Hodická 1216/9
Třešť,Hodická 1232/11
Třešť,Hodická 1235/13
Třešť,Hodkká 1242/7
Třešt,Hodická 1288/8
Třešť,Hodická 1289/16
Třešt,Hodická 1290/12
Třešt,Hodická 1291/14
Třešť,Hodická 1292/2
Třešt,Hodická 1293/6
Třešť,Hodická 1294/24
Třešť,Hodická 1295/28
Třešť,Hodická 1296/4
Třešt,Hodická 1299/22
Třešť,Hodická 1302/26
Třešť,Hodická 1312/10
Třešť,Hodická 1316...

Načteno

edesky.cz/d/5745225

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz