« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 180/2022 - Město Třešť, Návrh č. 24/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

180/2022 - Město Třešť, Návrh č. 24/2022
Návrh č.24/2022
<br> na využití nemovitosti v rnaj etk.u nebo užívání Města Třeště ze dne 2.11.2022
<br> Město Třešt‘ — odbor rozvoje a správy majetku
zveřejňuje záměr
<br> nájmu:
<br> par.č.55 1/1,ostatní plocha — zeleň,o výměře 234 rn2,a části pozemků
par.č.55 1/4,ostatní plocha — zeleň a 551/5,ostatní plocha — zeleň,o celkové
přibližné výměře 376 rn2,za účelem využití jako zahrady
<br> Závěr:
<br> Tento materiál byl zpracován v návaznosti na zákon č.128/2000 Sb.o obcích.Dle tohoto
zákona 39: prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce,obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před
rozhodnutím v příslušném oru obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu,což nyní
činíme <.>
<br> Zpracoval: V.Sali <.>
<br> Zveřejněno: 11.2022
<br> Sejmuto:
<br> Wěstský Úřad Tř.šť
správní odbor,ľL
58914Třišf )

Načteno

edesky.cz/d/5745224

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz