« Najít podobné dokumenty

Obec Záboří - Usnesení č.10/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Záboří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni-c.-10-2022.docx
U s n e s e n í č.10 / 2022
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Záboří konaného dne 20.10.2022
od 19,30 hod.do 21,00 hod.v zasedací místnosti Obecního úřadu v Záboří <.>
Přítomní nově zvolení zastupitelé obce: XXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXX <,>
Ing.XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXX <.>
Přítomno bylo X zastupitelů obce z celkového počtu 7 a tudíž zasedání bylo usnášení schopné <.>
<br> Zastupitelstvo obce Záboří:
1/ schvaluje jmenování zapisovatele,ověřovatelů a členů volební komise <,>
2/ schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty <,>
3/ volí uvolněného starostu obce Záboří pana Ing.Libora Drdáčka
Výsledek hlasování: Pro - 5,Proti – 0,Zdržel se - 2 <,>
4/ schvaluje volbu dvou místostarostů,prvního za Lipanovice a druhého za Dobčice <,>
5/ volí neuvolněného 1.místostarostu obce Záboří XXXX XXXXXXX Reisnera <,>
Výsledek hlasování: Pro - X,Proti – 0,Zdržel se - 1 <,>
6/ volí neuvolněného 2.místostarostu obce Záboří pana Ing.Tomáše Gottwalda
Výsledek hlasování: Pro - 6,Proti – 0,Zdržel se - 1 <,>
7/ schvaluje složení výborů a komisí obce podle přílohy č.2.a výši odměn neuvolněným zastupitelům obce podle nařízení vlády č.318/2017 Sb <.>,konkrétně neuvolněným místostarostům odměny ve výši 13 000 Kč měsíčně a neuvolněným předsedům výborů a komisí odměny ve výši 2 894 Kč měsíčně,vše před zdaněním s účinností od 21.10.2022 <,>
8/ schvaluje nový Jednací řád zastupitelstva obce,Organizační řád obce,Pracovní řád obce,Spisový a skartační řád obce,Vnitřní směrnice o poskytování darů,dosavadní úřední hodiny a i dosavadní termíny dalších zasedání zastupitelstva obce vždy na 1.čtvrtek v každém měsíci v zasedací místnosti Obecního úřadu v Záboří od 19 hodin v zimním období a od 19,30 hodin v letním období <,>
9/ schvaluje pořizování změny č.2 územního plánu,kterou vyvolal pan J.V.pro stavbu rodinného domu,důvodovou zprávu a dokumentaci návrhu změny č.2 podle usnesení dle přílohy č.3 <,>
10/ schvaluje návrh změny ÚP p...

Načteno

edesky.cz/d/5744069

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Záboří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz