« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo kultury - vedoucí Oddělení územních garantů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo kultury.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inzerát.pdf
1
<br>
Ministerstvo kultury
<br>
<br>
<br> Ministerstvo kultury
Maltézské nám.471/1
118 00 Praha 1
<br> V Praze dne 3.listopadu 2022
Č.j.: MK 62632/2022 ORLZ
<br>
<br>
hledá vhodné kandidáty na pozici
<br> vedoucí Oddělení územních garantů
<br> (zástup v pracovním poměru za zaměstnance s pozastavenou službou dle § 65 Zákona
o státní službě)
<br> Náplň práce:
<br>
• vede oddělení územních garantů v odboru Památková inspekce
<br> • zastupuje ředitele Památkové inspekce
<br> • podílí se na tvorbě koncepce dlouhodobého vývoje památkové inspekce;
<br> • dozírá,jak je dodržován zákon o státní památkové péči a předpisy vydané k jeho
provedení včetně toho,zda opatření orgánů územních samosprávných celků a obcí na
úseku památkové péče jsou v souladu se zákonem (hlava VI zákona o krajích,usnesení
vlády č.689 z 11.9.2013);
<br> • dozírá ve smyslu ust.§ 27 odst.5 vyhl.č.66/1988 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <,>
zda odborná organizace státní památkové péče poskytuje orgánům státní památkové
péče,krajům a obcím s rozšířenou působností odbornou pomoc při rozhodování <,>
popřípadě vydávání jiných opatření,která se týkají kulturních památek;
<br> • zjišťuje rozhodné skutečnosti a analyzuje skutkový a právní stav předmětu kontroly <,>
<br> • vyhotovuje protokoly o kontrolních zjištěních <,>
<br> • zpracovává návrhy opatření podle ust.§ 27 odst.4 zákona o státní památkové péči <,>
<br> • provádí kontrolu na úseku památkové péče,v jejímž rámci dále:
o vyřizuje námitky kontrolovaných osob podle ust.§ 14 kontrolního řádu <,>
o rozhoduje o ukládání pokut podle ust.§ 15 nebo 16 kontrolního řádu <,>
o spolupracuje s dalšími kontrolními orgány;
<br> • podílí se na zpracování rozboru stavu státní památkové péče a návrzích opatření ke
zlepšení tohoto stavu <,>
<br> • podílí se na posuzování návrhy právních předpisů s celostátní působností včetně návrhů
koncepčně nových právních předpisů ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení <,>
zpracovává stanoviska k těmto návrhům včetně případn...
Inzerát.doc
Ministerstvo kultury
<br> Ministerstvo kultury
<br> Maltézské nám.471/1
<br> 118 00 Praha 1
<br>
V Praze dne 3.listopadu 2022
<br>
Č.j.: MK 62632/2022 ORLZ
hledá vhodné kandidáty na pozici
<br> vedoucí Oddělení územních garantů
(zástup v pracovním poměru za zaměstnance s pozastavenou službou dle § 65 Zákona o státní službě)
Náplň práce:
· vede oddělení územních garantů v odboru Památková inspekce
<br> · zastupuje ředitele Památkové inspekce
<br> · podílí se na tvorbě koncepce dlouhodobého vývoje památkové inspekce;
<br> · dozírá,jak je dodržován zákon o státní památkové péči a předpisy vydané k jeho provedení včetně toho,zda opatření orgánů územních samosprávných celků a obcí na úseku památkové péče jsou v souladu se zákonem (hlava VI zákona o krajích,usnesení vlády č.689 z 11.9.2013);
<br> · dozírá ve smyslu ust.§ 27 odst.5 vyhl.č.66/1988 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,zda odborná organizace státní památkové péče poskytuje orgánům státní památkové péče,krajům a obcím s rozšířenou působností odbornou pomoc při rozhodování,popřípadě vydávání jiných opatření,která se týkají kulturních památek;
<br> · zjišťuje rozhodné skutečnosti a analyzuje skutkový a právní stav předmětu kontroly <,>
<br> · vyhotovuje protokoly o kontrolních zjištěních <,>
<br> · zpracovává návrhy opatření podle ust.§ 27 odst.4 zákona o státní památkové péči <,>
<br> · provádí kontrolu na úseku památkové péče,v jejímž rámci dále:
<br> · vyřizuje námitky kontrolovaných osob podle ust.§ 14 kontrolního řádu <,>
<br> · rozhoduje o ukládání pokut podle ust.§ 15 nebo 16 kontrolního řádu <,>
<br> · spolupracuje s dalšími kontrolními orgány;
<br> · podílí se na zpracování rozboru stavu státní památkové péče a návrzích opatření ke zlepšení tohoto stavu <,>
<br> · podílí se na posuzování návrhy právních předpisů s celostátní působností včetně návrhů koncepčně nových právních předpisů ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení,zpracovává stanoviska k těmto návrhům včetně případného formulování zásadníc...

Načteno

edesky.cz/d/5743549

Meta

Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo kultury      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz