« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument179_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument179_2022.pdf
|-4
<br>,ř.--.<.>.<.>.uw-
<br> -f.<.> q-“-nu-—-vw-uu-u „
<br> wwmupeiankamz
<br>.Úřediiíde—ska ÚMOb Polanka nad Odrou
<br> „mW/MA
<br> Statutární město Ostrava % () 42.9% 4 _ Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou “"“"" “'"“ 0.3.04.1.května 330/160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou ' _ odbor stavební,dopravy a životního prostředí sňato dne: MP5— ZE DNE: 02.11.2022 spis ZN.: sz CJ 0340112022/2 Žadatel: C.JL: CJ 03406/2022/SDaZP/Va1 LUGAB s_r_0_ VYRIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXX IČ: XXXXXXXX TEL.: XXX XXX XXX v -.Delnlcka 324/35 E-MAIL: lvalkovagalpolanka.ostravacz 708 00 0 st r av a-P oruba Pověřená osoba: XXXXXXXXX XXXXXXX DATUM: XX.XX.XXXX VYPRAVENO: XX.X 1.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle © 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,v platném znění a podle 5 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích & změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení <.>
<br> Příkaz o dopravním značení (přechodném)
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou,odbor stavební,dopravy a životního prostředí,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle 5 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),a ustanovení 5 139 odst.3 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.10/2022,kterou se vydává Statut města Ostravy (dálejen „silniční správním úřad“),podle 5124,odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,věcně příslušný a podle 5 2 zákona č.314/2002 Sb.a 5 19 vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro místní komunikace 111.a IV.tř.3 pro účelové komunikace ve svém územním obvodu ve smyslu 5 77 zákona č.361/2000 S...

Načteno

edesky.cz/d/5743471

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz