« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy.pdf (587.27 kB)
-.<.> -.<.>.<.> —___.<.> — „__
<br> OBECNÍ ÚŘAD,?"“ dopor.Nučece / if,/&
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD v ŘÍČANECH “M““ j/ _ “WW"./.; 4%,» 1/„._ _,<,> Masarykovo náměstí 53/40 [ 251 01 Říčany "" » 024/27 “ L' ď
<br> tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 | email: podaiaihqgiricanycz | wqýcanycz.Uki.znuk
<br> o' - " \ ] _ _) __.d Vířič“ kf \ ; 57% ŽQŽT' * č ní říší/Ý
<br> Vaše značka/ze dne: ] -»—--
<br> Č.ev.: 36286112022
<br> Č.j.: 334999l2022-MURIIOSAD Dopravní značení K.H.s.r.o <.>
<br> Útvar MěÚ: odbor správ.agend a dopravy
<br> Počet stejnopisů: 5 Potoční 259
<br> Vyřizuje: XXXXXXX XXXX XXX XX Kutná Hora
<br> Telefon (linka): XXX
<br> E-mail: jlri.karasek©rlcany.cz
<br> Způsob odeslání: datová schránka
<br> \: Říčanech dne: 31.10.2022
<br> VEC:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle & 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,oprovozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích) a v souladu s ust.& 171 a & 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,DI XXXXX ze dne X.XX.XXXX č.j.KRPS—248590—2/ČJQUE-010406,souhlasu Krajské správy a údržby silnic SK ze dne 19.10.2022 zn.8256/22/KSUS/KHT/VOS
<br> vydává
<br> podle ust.š 77 odst.1 písm.c) a 5 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> na silnici Ill/33420,lil/33321,|||/1087 a MK v k.ú.a obci Nučice z důvodu výstavby kanalizace
<br> Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření firmou Dopravni znače...

Načteno

edesky.cz/d/5742071

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz