« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Výpis usnesení z veřejného zasedání ZO 17.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni-21a38.pdf
USNESENÍ
<br>
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Bojanovice,které se konalo
v pondělí dne 17.října 2022 v 19:00 hodin v kulturním domě <.>
<br>
Zastupitelstvo obce na základě jednání:
Usnesení č.1
ZO bere na vědomí Informace o povinnosti mlčenlivosti neuvolněného člena zastupitelstva obce
Horní Bojanovice
Usnesení č.2
ZO schvaluje: program ustavujícího zasedání
Usnesení č.3
ZO schvaluje: ověřovatele zápisu XXXXXXXXX XXXXX a Jiřího Šlancara a zapisovatelem Irenu Háčkovou <.>
Usnesení č.4 <.>
ZO schvaluje: způsob volby starosty a místostarosty aklamací-veřejným hlasováním <.>
Usnesení č.5 <.>
ZO schvaluje: dle veřejného hlasování do funkce uvolněného starosty XXXX XXXXXXXXX Kachyňu
Usnesení č.X <.>
ZO schvaluje: dle veřejného hlasování do funkce neuvolněného místostarosty XXXX XXXXXX Šaláška
Usnesení č.X
ZO schvaluje: tříčlenný finanční výbor ve složení: předseda: XXXXXXXX XXXXX,členové: PaedDr.Zuzana
Vaňková,XXXXXX XXXXX a tříčlenný kontrolní výbor ve složení: předseda: XXXX XXXXXXX,členové: Zbyněk
Prokeš,XXXXX XXXXXX
Usnesení č.Xa
ZO schvaluje: statutární zástupce obce Horní Bojanovice na valnou hromadu následovně:
Hantály a.s.V Pavlovice - XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX
VaK a.s.Břeclav -Ladislav Kachyňa,XXXXX XXXXXXX
KB a.s.Praha - XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX
DSO Čistý Jihovýchod - XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX
DSO Dobrá voda - XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX
Usnesení č.Xb
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje XXXX XXXXXXXXX Kachyňu jako určeného zastupitele
pro pořizování územně plánovací dokumentace obce Horní Bojanovice,pro volební období 2022-2026
Usnesení č.9a
ZO schvaluje: od 1.11.2022 odměny neuvolněným zastupitelům obce ve výši:
místostarosta: 8400,-Kč,předsedové výborů 1200,-Kč a členové výborů 800,-Kč
Usnesení č.9b
ZO schvaluje: odměnu členům výborů,kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 150,-Kč za sezení
výboru,která bude vyplácena 2x ročně vždy v odměnách za 6tý a 12tý měsíc a to na základě záznamů <,>
které předloží pře...

Načteno

edesky.cz/d/5742043

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz