« Najít podobné dokumenty

Obec Havraň - Oznámení o konání 2. zasedání ZO Havraň dne 9.11.2022 od 18,00 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Havraň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení.. (50 kB)
Oznámení o konání 2.zasedání zastupitelstva obce Havraň
Na základě ustanovení §91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích svolávám 2.zasedání zastupitelstva obce Havraň,které se koná dne 09.11.2022 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Havraň
Program:
1) Kontrola usnesení <.>
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Schválení programu
4) Rozpočtové opatření č.4
5) Schválení kupní smlouvy mezi obcí Havraň a Severočeskou vodárenskou společností a.s <.>
6) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – Fibran Havraň
7) Žádost o vyjádření pro rozhodnutí o umístění stavby – investor: Strejda.Net s.r.o <.>
9) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Likvidace odpadních vod na parc.č.113/2 v k.ú.Havraň
10) Schválení odkupu pozemku p.p.č.592 v k.ú.Lišnice obcí Havraň a posunutí hranice katastru mezi obcemi
Havraň a Lišnice ve prospěch obce Havraň.Pro vybudování nové cesty C6 <.>
11) Schválení „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ – inženýrské sítě vodovod pro 8 RD číslo stavby
MO 009 039,Havraň p.p.č.651/2 v osadě Moravěves
12) Žádost o vyjádření pro rozhodnutí o umístění stavby,investor Strejda.Net s.r.o.K Nedvězí 107,Praha –
<br> Královice,PSČ 104 00
13) Nabídka pro obec Havraň,SVS nabízí na odkoupení pozemek p.p.č.270 jehož součástí je stavba čerpací stanice
<br> v k.ú.Havraň.Znalecký posudek č.1929-134/2022.Nabídka odkupu pro obec Havraň za cenu 11.580,-Kč
14) Souhlas s modernizací nábytku a vybavení administrativních a zasedacích prostor Obecního úřadu Havraň č.p <.>
11,včetně doplnění a výměny zastaralého vybavení technikou
15) Souhlas s vybudováním nové kanceláře,její vybavení nábytkem a výpočetní technikou pro nově zřízené
<br> pracovní místo „asistentka starosty obce Havraň“
16) Schválení všech úkonů a pověření starosty obce Havraň k pokračování přípravy a řešení realizace nového
<br> veřejného osvětlení v obci Moravěves a to včetně finančních nákladů <.>
17) Schválení,„Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ces 2137/202...

Načteno

edesky.cz/d/5742021

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Havraň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz