« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument178_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument178_2022.pdf
1/1
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉHO oevoou PORUB
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového rí Ěm' <,>
<br> Eyo/fa WWW/73712“- mr-
<br> ýsto Ostrava.' “; ho Obvudu
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA _11—_.______“ nad Odrou
<br> Cís.dop:
<br> osol -21'-a„2
<br> dne:
<br> Zprac.:
<br> Tajemnice Úřadu městského obvodu Poruba vyhlašuje výběrové řízení č.11l2022 na obsazení pracovního místa v rámci Úřadu městského obvodu Poruba
<br> Druh práce: právník — výkon právních činností -
<br> Odbor/útvar úřadu: útvar právní podpory
<br> Místo výkonu práce: území městského obvodu Poruba
<br> Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení
<br> Předpoklady: - státní občan ČR nebo cizí státní příslušník,který má v ČR trvalý pobyt
<br> — dosažení věku 18 let
<br> - způsobilost k právnímu jednání (svéprávnost) - bezúhonnost
<br> - ovládání jednacího jazyka
<br> Požadovaná kvalifikace:
<br> ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
<br> Jiné požadavky:
<br> — velmi dobrá znalost platných právních předpisů,zejména zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,zák.č.89/2012 Sb.<.> občanský zákoník,zák.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,zák.č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,zák.č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,zák.č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,zák.500/2004 Sb <.>,správní řád,zák.č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,zák.č.340/2015 Sb <.>,o registru smluv._ obecně závazné vyhlášky č.10/2022,Statut města Ostravy
<br> - výhodou: praxe ve veřejné správě nebojiná právní praxe
<br> — podmínkou: komunikační a organizační schopnosti,schopnost koncepčního myšlení,samostatnost,vysoká pečlivost a důslednost,výborná znalost práce na PC (MS Office,právní informační systémy — ASPI,Beck-online)
<br> Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku,která musí obsahovat:
<br> - jméno,příjmení,titul
<br> - datum a místo narození
<br> - státní příslušnost
<br> - místo trvalého pobytu a korespondenční adresu,e-mail
<br> - číslo OP nebo číslo dokladu ...

Načteno

edesky.cz/d/5741911

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz