« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí v oddělení odstraňování povodňových škod a ostatních opatření ve vodním hospodářství v odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod v Ministerstvu zemědělství (PDF, 491 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 491 KB)
1
<br>
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> na služební místo vedoucího/vedoucí
<br> v oddělení odstraňování povodňových škod a ostatních opatření ve vodním
<br> hospodářství v odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod
<br> v Ministerstvu zemědělství
<br>
<br> Č.j.: MZE-62809/2022-11131
<br> V Praze dne 2.11.2022
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje
<br> výběrové řízení na služební místo vedoucího/vedoucí v oddělení odstraňování povodňových
<br> škod a ostatních opatření ve vodním hospodářství v odboru vody v krajině a odstraňování
<br> povodňových škod v Ministerstvu zemědělství v oboru služby 44.Vodní hospodářství <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.1.2023 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> • Tvorba celostátní koncepce vodního hospodářství <.>
<br> • Vede oddělení odstraňování povodňových škod a ostatních opatření ve vodním
hospodářství <.>
<br> • Administrace dotačních programů na „Odstraňování povodňových škod“ a na „Podporu
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ <.>
<br> • Vytváření metodických pokynů a návodů k realizaci těchto programů <.>
<br> • Administraci ostatních programů odboru včetně komunikace s Evropskou investiční
bankou,jakožto poskytovatele úvěru na zjištění částí finančních zdrojů těchto
<br> programů <.>
<br> • Posuzování žádostí o finanční podporu akcí programů odboru <.>
<br> • Posuzování žádostí o závěrečná vyhodnocení akcí programu odboru <.>
<br> • Prace v databázi počítačové sítě EDS/SMVS dle potřeb MZe <.>
<br> • Přípravě rozpočtových ...

Načteno

edesky.cz/d/5740457

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz