« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Volné místo - státní tajemník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - státní tajemník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Volné místo - státní tajemník Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy,MŠMT ČRČ.j.: MV-189305-1/SR-2022    
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy
Č.j.: MV-189305-1/SR-2022
Datum: 2.listopadu 2022
Vláda České republiky vyhlašuje podle § 51 odst.2 ve spojení s § 53 odst.1 zákona č. 234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),výběrové řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy v oborech služby:
18.Pracovněprávní vztahy <,>
27.Archivnictví a spisová služba a
63.Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců <.>
Místem výkonu služby je Praha <.>
Na toto služební místo bude jmenován nejvhodnější žadatel na základě výsledků výběrového řízení v souladu s § 53 odst.1 zákona o státní službě na dobu určitou v trvání 5 let.Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1.prosinec 2022 <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 16.platové třídy <.>
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 18.listopadu 2022,tj.v této lhůtě
zaslané náměstkovi ministra vnitra pro státní službu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo vnitra,sekce pro státní službu,Jindřišská 34,110 00 Praha 1 <,>
podané osobně na kancelář náměstka ministra vnitra pro státní službu na uvedené adrese <,>
podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr
cz),nebo
podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 9iutsan) <.>
Obálka,resp.datová zpráva,obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo státního tajem...

Načteno

edesky.cz/d/5740456

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz