« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce 2.11.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o VZ 2 11 2022
Obec Semněvice
<br> Starosta obce
Semněvice 34,346 01 Horšovský Týn,DIČ CZ00253715
tel.379 493 138,e-mail: semnevice@arcom.cz,datová schránka: 265a65b
<br> ________________________________________________________________________________
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
V souladu s ust.§92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
svolává starosta obce
<br> zasedání zastupitelstva obce Semněvice <,>
<br>
které se bude konat
<br>
ve středu 2.11.2022 od 18.00hod.v KD Semněvice
<br> v malém sále <.>
<br>
Zasedání zastupitelstva obce Semněvice je veřejné <.>
<br>
<br>
Navržený program jednání:
<br>
1.Zahájení
<br> 2.Schválení programu jednání ZO
<br> 3.Zpráva ověřovatelů zápisu z jednání ZO ze dne 17.10.2022
<br> 4.Volba ověřovatelů zápisu z dnešního jednání ZO ze dne 2.11.2022
<br> 5.Kontrola plnění Usnesení z jednání ZO ze dne 17.10.2022
<br> 6.Prodej pozemku st.p.č.26/4 v k.ú.Semněvice
<br> 7.Prodej pozemku st.p.č.23 v k.ú.Šlovice u Bukovce
<br> 8.Prodej pozemku p.č.1460 a č.1459/2 v k.ú.Semněvice
<br> 9.Plán rozvoje obce
<br> 10.Revize bytových domů č.p.43 a 44 v Semněvicích
<br> 11.Dojmenování členů Finančního a Kontrolního výboru
<br> 12.Záležitosti obce
<br> 13.Rekapitulace usnesení ZO
<br> 14.Diskuse
<br> 15.Závěr
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce Semněvice
<br>
Zveřejněno na úřední desce obce Semněvice a zároveň na www.obec-semnevice.cz dne 26.10.2022
<br> Sejmuto z úřední desky a z www.obec-semnevice.cz dne: 2.11.2022

Načteno

edesky.cz/d/5739566

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz