« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Semněvice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha 1093273398 2 text 25 10 2022
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
<br> Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3,Husinecká 1024/11a,PSČ 130 00,IČ: 01312774 <,>
<br> v souladu s ustanovením § 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů
<br> o z n a m u j e,že ke dni 25.10.2022 bude zveřejněn dle § 20 zákona č.503/2012 Sb.na úřední
desce Státního pozemkového úřadu,na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu a na
úředních deskách obecních (městských) úřadů seznam pozemků,jejichž vlastnictví státu není
doloženo listinnými doklady <.>
<br>
Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3,Husinecká 1024/11a,PSČ 130 00,IČ: 01312774 <,>
<br> s o u č a s n ě v y z ý v á
<br> k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby,a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vyvěšení
na úřední desce (při vyvěšení na úřední desce Státního pozemkového úřadu dne 25.10.2022 končí tato
lhůta dne 25.1.2022) <.>
<br> Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na místně příslušném Krajském pozemkovém
úřadu.Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na adrese Krajského pozemkového
úřadu <.>
Oznameni o zam prevodu k u Semnevice
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
<br> v souladu s ust.§ 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
<br> 1.SPÚ o z n a m u j e
<br> ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČ: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br> zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí,u nichž nelze doložit listinnými doklady
vlastnické právo státu:
<br> Adresa pro doručování: KPÚ pro Plzeňský kraj,náměstí Generála Píky 8,32600 Plzeň
<br> Obec Katastrální území Evidence
parcel*
<br> Parcelní
číslo
<br> Druh pozemku Podíl
státu
<br> Semněvice Semněvice 1435 ostatní plochy2 1/1
<br> Semněvice Semněvice 55 zahrady2 1/1
<br> datum vyvěšení:
<br> Katastrální úřad pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni,Katastrální pracoviště Domažlicevedené u :
<br> 2.SPÚ v y z ý v á
<br> 25.1.2023 k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby,a to nejpozději do
<br> Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na
KPÚ pro Plzeňský kraj,náměstí Generála Píky 8,32600 Plzeň
<br> datum sejmutí oznámení
25.10.2022 25.1.2023
<br> příjmení,jméno,titul,razítko a podpis
pracovník obce/města
<br> příjmení,jméno,titul,razítko a podpis
pracovník obce/města
<br> příjmení,jméno,titul a podpis
<br> Ing.XXXX XXXXX
<br> ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
<br> Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese KPÚ,nebo je- li podání odevzdáno
k poštovní přepravě <.>
<br> Strana 1 z 1
<br> 1- Katastr nemovitostí - stavební
<br> 2 - Katastr nemovitostí - pozemkové
3 -Evidence nemovitostí - pozemkové
<br> 4 -Pozemkový katastr - stavební
5 -Pozemkový katastr - pozemkové
<br> 6 -Přídělový plán nebo jiný podklad - stavební
<br> 7 -Přídělový plán nebo jiný podklad - pozemkové
8 -Parcela z jiného katastrálního území - stavební
9 -Parcela z jiného katastrálního území - pozemkové
<br> *)
<br>
2022-10-11T11:30:09+0200
Ing.XXXX XXXXX

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz