« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - oznámení výběrového řízení - Ministerstvo obrany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení výběrového řízení - Ministerstvo obrany - celé znění (375.13 kB)
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE
<br> PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
<br> Česká republika – Ministerstvo obrany <,>
zastoupená Ing.Ľubošem Hajdukem <,>
<br> Odbor nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) sekce majetková Ministerstva obrany <,>
adresa: ČR – MO,Odbor nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) sekce majetková MO <,>
<br> Tychonova 221/1,160 01 Praha 6
(dále jen „oznamovatel“) <,>
<br> podle § 22 odst.1 zák.č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a podle části páté vyhlášky Ministerstva financí č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření
<br> organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje <,>
<br> že za níže uvedených podmínek
<br> dne 1.11.2022 zahajuje výběrové řízení (VŘ)
<br> za podmínek na zjištění zájemců o koupi k uvedeným předmětům koupě
<br> popsaným pod příslušným variabilním symbolem (VS):
<br>
Důležité upozornění: jednotlivé předměty koupě jsou podrobně popsány v příslušných konceptech kupních
<br> smluv,jež jsou pod příslušným VS uveřejněny na webových stránkách http://onnm.army.cz (adresa
<br> nesmí obsahovat „www.“).Znění inzerátu je pouze informativním popisem nemovitostí <,>
<br> proto je nutné se bezpodmínečně seznámit s přesným popisem a důležitými
<br> skutečnostmi uvedenými v konceptu kupní smlouvy <.>
<br>
<br> ČÁST A
<br> PODMÍNKY NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI:
<br> 1.Doručení přihlášky:
<br> Zájemce o koupi doručí oznamovateli prostřednictvím poštovní služby,zvlášť pro každý předmět koupě <,>
<br> řádně a úplně vyplněný formulář přihlášky v zalepené obálce označené textem:
<br> „PŘIHLÁŠKA – … zde je nutno nezaměnitelně vyplnit označení předmětu koupě a variabilní symbol
<br> (u každého předmětu koupě tučný úvodní text viz ČÁST D tohoto oznámení VŘ) … - NEOTVÍRAT“
<br> na adresu: Ministerstvo obrany,Odbor nakládání s nepotřebným majetkem,Sekce majetková MO <,>...
oznámení výběrového řízení - Ministerstvo obrany (270.99 kB)
1/1
<br>
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE
<br> PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
<br>
<br> Česká republika – Ministerstvo obrany,zastoupená Ing.Ľubošem Hajdukem,Odbor nakládání
<br> s nepotřebným majetkem (ONNM),sekce majetková,s adresou pracoviště nám.Svobody 471/4,160 01
<br> Praha 6,podle § 22 odst.1 zák.č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
<br> vztazích,ve znění pozdějších předpisů,a podle části páté vyhlášky Ministerstva financí č.62/2001 Sb <.>,o
<br> hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje,že dne 1.11.2022 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě:
<br>
<br> 77221113 (VS): Horní Životice – bunkr („řopík“) SLO VEČ 52BR,k.ú.Horní Životice,okr.Bruntál <.>
<br> 77221114 (VS): Opava – bunkr s pozemkem („řopík“) SLO VEČ 17OP,k.ú.Velké Heraltice <.>
<br> 77221115 (VS): Opava – bunkr („řopík“) SLO VEČ R22OP,k.ú.Kateřinky u Opavy <.>
<br> 77221116 (VS): Velké Heraltice – bunkr („řopík“) SLO VEČ ROP7OP,k.ú.Sádek u Opavy,okr.Opava <.>
<br> 77221117 (VS): Velké Heraltice – bunkr („řopík“) SLO VEČ 110OP,k.ú.Sádek u Opavy,okr.Opava <.>
<br> 77221118 (VS): Velké Heraltice – bunkr („řopík“) SLO VEČ 41OP,k.ú.Malé Heraltice,okr.Opava <.>
<br> 77221119 (VS): XXXXXX XXXX – bunkr („řopík“) SLO VEČ XXXABR,k.ú.Markvartice u Široké Nivy <,>
<br> okr.Bruntál <.>
<br> 77221120 (VS): Stěbořice – bunkr („řopík“) SLO VEČ R105OP,k.ú.Jamnice,okr.Opava <.>
<br> 77221121 (VS): Bělá pod Pradědem – bunkr („řopík“) SLO VEČ 217JE,k.ú.Domašov u Jeseníka <,>
<br> okr.Jeseník <.>
<br> 77221122 (VS): Hlubočky – pozemek p.č.1287,k.ú.Hrubá Voda,okr.Olomouc <.>
<br> 77221123 (VS): Sedlnice – pozemky p.č.1599 a 1639,k.ú.Sedlnice,okr.Nový Jičín <.>
<br>
<br> UPOZORNĚNÍ:
<br>
<br> Úplné znění inzerátu,v němž budou uvedeny další potřebné údaje vážící se k výběrovému řízení,jako jsou
<br> popis předmětů koupě,minimální kupní ...

Načteno

edesky.cz/d/5739197

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz