« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku [0,33 MB]
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE
<br> PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
<br> Česká republika – Ministerstvo obrany <,>
zastoupená Ing.Ľubošem Hajdukem <,>
<br> Odbor nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) sekce majetková Ministerstva obrany <,>
adresa: ČR – MO,Odbor nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) sekce majetková MO <,>
<br> Tychonova 221/1,160 01 Praha 6
(dále jen „oznamovatel“) <,>
<br> podle § 22 odst.1 zák.č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a podle části páté vyhlášky Ministerstva financí č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření
<br> organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje <,>
<br> že za níže uvedených podmínek
<br> dne 1.11.2022 zahajuje výběrové řízení (VŘ)
<br> za podmínek na zjištění zájemců o koupi k uvedeným předmětům koupě
<br> popsaným pod příslušným variabilním symbolem (VS):
<br>
Důležité upozornění: jednotlivé předměty koupě jsou podrobně popsány v příslušných konceptech kupních
<br> smluv,jež jsou pod příslušným VS uveřejněny na webových stránkách http://onnm.army.cz (adresa
<br> nesmí obsahovat „www.“).Znění inzerátu je pouze informativním popisem nemovitostí <,>
<br> proto je nutné se bezpodmínečně seznámit s přesným popisem a důležitými
<br> skutečnostmi uvedenými v konceptu kupní smlouvy <.>
<br>
<br> ČÁST A
<br> PODMÍNKY NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI:
<br> 1.Doručení přihlášky:
<br> Zájemce o koupi doručí oznamovateli prostřednictvím poštovní služby,zvlášť pro každý předmět koupě <,>
<br> řádně a úplně vyplněný formulář přihlášky v zalepené obálce označené textem:
<br> „PŘIHLÁŠKA – … zde je nutno nezaměnitelně vyplnit označení předmětu koupě a variabilní symbol
<br> (u každého předmětu koupě tučný úvodní text viz ČÁST D tohoto oznámení VŘ) … - NEOTVÍRAT“
<br> na adresu: Ministerstvo obrany,Odbor nakládání s nepotřebným majetkem,Sekce majetková MO <,>...

Načteno

edesky.cz/d/5739175

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz