« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - VV - návrh OOP - Řezáčova - úprava parkoviště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_nOOP_Rezacova_uprava_parkoviste_situace.pdf (PDF 1.82 MB)
2022-11-01T10:23:00+0100
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX XdXXeXebceeXXXcXXeXXXXXcXeXfXedXXXXcXeXX
VV_nOOP_Rezacova_uprava_parkoviste.pdf (PDF 357.93 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0450643/2022/11 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0532137/2022/PER TEL./E-MAIL: 542 174 238/pernicova.jitka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci III.třídy Řezáčova
<br> v rámci stavebních úprav parkoviště – MČ Brno-Komín
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě návrhu na místní úpravu provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III <.>
<br> třídy v ulici Řezáčova v Brně,podaného formou výkresu č.8.4 s názvem akce: „ULICE ŘEZÁČOVA –
<br> ÚPRAVA PARKOVIŠTĚ“,názvem objektu: S0 101 KOMUNIKACE“,název výkresu: „Situace
<br> dopravního značení“,s datem KVĚTEN 2021,v měřítku 1:250,ve formátu 4,5x1,75 A4 zpracovaného
<br> společností Brněnské komunikace a.s <.>,Renneská 1 a,639 00 Brno a projednaného s dotčeným
<br> orgánem,Policií České republiky,Městským ředitelstvím Policie Brno,Dopravním inspektorátem <,>
<br> pracovištěm dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno pod č.j.KRPB-217715-2/ČJ-2022-
<br> 0602DI v kontextu KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona o
<br> silničním provozu,který vyjádřil svůj souhlas podpisem a otiskem razítka na předložené výkresové
<br> dokumentaci,zahájil řízení o opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5739091

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz