« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - zápis 2.zasedání 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis 2.zasedání 2022
Zápis 02.zasedání zastupitelstva obce Srní konaného dne 31.10.2022 v 17.00 hodin,v sále požární zbrojnice č.p.100,Srní <.>
<br> 02.zasedání zastupitelstva obce Srní bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích.Přítomno je * členů zastupitelstva,zastupitelstvo je tedy v souladu se zákonem o obcích
<br> schopné přijímat usnesení ve všech projednávaných bodech programu <.>
<br> Přítomni: lng.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,lVlodzga Peter,lng.XXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Omluveni:
<br> pro: \XX' zdržel se: / proti:
<br> Navržený zapisovatel: XXXXX XXXXX
<br> pro: ? zdržel se: / proti:
<br> Navržení ověřovatelé zápisu: XXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXXX
<br> pro: ? zdržel se: / proti:
<br> Návrh programu:
<br> 1/ Zpráva o činnosti 2/ Finanční záležitosti 3/ Různé
<br> 4/ Diskuse
<br> 5/ Závěr
<br> pro: & zdržel se: / proti:
<br> 1) Zpráva o činnosti:
<br> Po celé období od minulého veřejného zasedání probíhala jednání kenergetické nezávislosti obce.Ke dni 02.10.2022 byla ukončena sezóna v ATC Antýgl.Konečné výsledky zatím nejsou známy.Vzhledem kdeštivému počasí bude sezóna o něco slabší než v loňském roce.Byla opravena porucha vodovodu při vjezdu do nových bytovek <.>
<br> pro: tj,zdržel se: / proti: / 2) Finanční záležitosti :
<br> ““
<br> al Zastupitelstvo obce Srní schvaluje „Rozpočtovou úpravu c.4 ze dne 22.08.2022 <.>
<br> pro: 1 zdržel se: / proti: /
<br> bl Zastupitelstvo obce Srní schvaluje „ Rozpočtovou úpravu“ č.5 ze dne 29.09.2022
<br> pro: ; zdržel se: / proti: /
<br> cl Zastupitelstvo obce Srní schvaluje navýšení provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Srní na měsíc září 2022 o 7150,-Kč z důvodu nárůstu cen elektřiny.C.j.1107/22
<br> pro: ší zdržel se: / proti: /
<br> dl Zastupitelstvo obce Srní schvaluje proplacení FA č.222051574 pro firmu Šumavské vodovody a kanalizace a.s.Klatovy ve výši 72271,88 Kč za monitoring potrubí <.>
<br> pro: \;" zdržel se: / proti: /
<br> e/ Zastupitelstvo obce Srní schvaluje odměny ve výši 1863,-Kč pro členy k...

Načteno

edesky.cz/d/5738225

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz