« Najít podobné dokumenty

Obec Janůvky - Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Janůvky ze dne 21. 10. 2022  Vyvěšeno: 23.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Janůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STÁHNOUT Usnes...2022.pdf
OBEC ]ANŮVKY 8/ Usnesení z ustav.ijícího zagedání zastupitelstvců Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje ověřovatele zápisu paní Kristýnu Liško`Íou a paní Kristýnu Šurou.VÝsledek hlaso`/ání: Pro 5 hlasů,proti 0 hlasů,zdržely se 2 hlasy Usnesení č.1 bvlo schváleno Návrh usnesení: Pavla Lišku.Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje zapisovatele p.sledek hlasování: Pro 6 hlasů,proti 0 hlasů,zdržel se 1 hlas Usnesení č.2 b\/lo sch\/áleno 3/ Ná`Írh usnesení: Zastupitelst`Ío obce Janů`Ílqr sch`Íaluje program usta`/ujícího zasedání dne 21.10.2022.Vwsledek hlaso`Íání: Pro 7 hlasů,proti 0 hla6ů,zdrželi se 0 hlasů Usnesení č.3 b`/lo sch`/áleno Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje způsob volby slarosty a místostarosty a to volbu veřejnou a přímou.VÝsledek hlaso`/ání: Pro 7 hlasů,proti 0 hlasů,zdrželi se 0 hlasů Usnesení č.4 b\/lo schváleno Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje zvolení p.Antonína SlcácelastarostouobceJanůvky.Vwsledek hlaso`/ání: Pro 6 hlasů,proti 0 hlasů,zdržel se 1 hlas Usnesení č.5 bvlo sch\Íáleno Návi.h usnesení: Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje zvolení p.Ondřeje Rádla místostarostou obce Janůvky.\/Ýsledek hlaso`Íání: Pro 6 hlasů,proti 0 hlasů,zdržel se 1 hlas Usnesení č,6 b\/lo sch\Íáleno Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje počet členů finančnmo a kontrolního vÝboru,a sice 3.OBEC |ANŮVKY VÝsledek hlaso`Íání: Pro 7 hlasů,proti 0 hlasů,zdrželi se 0 hlasů Usnesení č.7 b\/lo schváleno Náwh usnesení: Zastupitelstvo obqe Janůvky schvaluje zvolení předsedy finančního `ýboru p.Pavla lišku.Wsledek hlaso`Íání: Pro 6 hlasů,proti 0 hhsů,zdržel se 1 hlas Usnesení č.8 bvlo sch\/áleno Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje zvolení předsedy kontrolního výboru p.Ladislava Příhonského.Výsledek hlaso`/ání: Pro 6 hlasů,proti 0 hla6ů,zdržel se 1 hlas Usnesení č.9 b\/lo sch`/áleno Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janůvky schvaluje zvolení členů finančního výbcru paní Kristýnu Šurou a paní D...

Načteno

edesky.cz/d/5738177

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Janůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz