« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Zápis + usnesení č. 4 ze dne 24. 10. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-usneseni-c.-4-ze-dne-24.-10.-2022.pdf
Výtisk jediný
Počet listů 4
<br>
<br>
<br> Zápis č.4/2022
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Felbabka
<br> konaného dne 24.10.2022
<br>
Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Felbabka
čp.79,od 19.00 hod.Schůzi řídil starosta p.XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Přítomni: pí.XXXXX XXXXXXXXXXX,p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXXX XXXXXX <,>
pí.XXXX XXXXXXXX,p.XXXXXX XXXXX,p.XXXXX XXXX,p.MartinVybíral
Omluveni:
<br> Navržený program zasedání:
<br> 1.Úvod
2.Slib členů zastupitelstva obce
3.Zvolení zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise
4.Schválení programu
5.Zvolení starosty a místostarosty
6.Zvolení předsedy a členů finančního výboru
7.Zvolení předsedy a členů kontrolního výboru
8.Odměny zastupitelů obce dle prováděcího právního předpisu
9.Informace zastupitelů
10.Diskuse
11.Usnesení
12.Závěr
<br>
<br> 1.Dosavadní starosta zahájil ustavující zasedání zastupitelstva
<br> obce Felbabka a prohlásil,že datum a místo konání bylo
řádně vyhlášeno místním rozhlasem a program byl vyvěšen
na úřední desce <.>
<br>
2.Členové zastupitelstva obce složili slib do rukou předsedajícího
<br> v souladu s § 69 odst.2,zákona o obcích <.>
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil
slib s výhradou <.>
<br>
3.Navržen zapisovatel pí.P.Kadeřábková,ověřovatelé p.Z.Záhořík
<br> a p.J.Červenka ml <.>
Navržen předseda návrhové komise pí.D.Feňáková,členi
p.S.Prepsl ml.a p.M.Labský
<br>
<br> Návrh byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
4.Dosavadní starosta p.Štorkán přečetl program zasedání
<br> a nechal o něm hlasovat <.>
Program byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br>
Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
5.Předsedající navrhl,aby volba starosty a místostarosty
<br> proběhla veřejným způsobem hlasování a vyzval členy
zastupitelstva,zda mají jiný návrh.Nikdo ze zastupitelů neměl jiný
návrh <.>
Návrh byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br>
Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
Předsedající požádal členy zastupitelstva,aby podali návrh
na ...

Načteno

edesky.cz/d/5738099

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz