« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Zápis z řádné schůze výboru DSO Brada-Rybníček a Kbelnice 27.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis DSO B-R a K 27.10.2022-1.pdf [1,56 MB]
Zápis z řádné schůze výboru DSO Brada-Rybníček a Kbelnice
<br> dne 27.10.2022 18 hod
<br> Přítomni výbor: Bc.XXXXX XXXXXX,lng.XXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXX,lng.XXXX XXXXXXX
<br> kandidáti do výboru : ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Přítomno: X členů výboru,jednáníje usnášeníschopné Zapisovatel: ing.XXXXXXXX XXXXX,Ověřovatel zápisu: Ing.XXX XXXXX
<br> Program jednání:
<br> X.stanovy DSO
<br> 2.nové orgány DSO 3.předávací protokol 4.prezenční listina
<br> 1.stanovy DSG
<br> v souvislosti s volbou nových orgánů DSO byla v obcích Brada—Rybníček a Kbelnice projednána změna stanov.Změna řeší volbu předsedy a místopředsedy DSO a dále ruší dodatky stanov č.1 a č.2,které se stávají součástí nových stanov
<br> výbor schvaluje změnu stanov poměrem hlasů: 5 pro/0 proti/0 zdržel se 2.nové orgány DSO
<br> 2.1 z členství ve výboru DSO a kontrolního výboru k 31.10.odstupují :
<br> z výboru DSO : lng.XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXX
<br> z kontrolního výboru : ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> X.X.Na jednání zastupitelstev obcí byli jmenováni noví zástupci do orgánů DSO ;: za obec Kbelnice : XXX XXXXX XXXXXX
<br> za obec Brada—Rybníček : Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> X.X.Volba nových orgánů pro období od 1.11.2022.Volby se zúčastnili zástupci stávajícího výboru DSO a nově jmenovaní do výboru DSO
<br> Výbor byl zvolen ve složení : předseda : Ing.XXXX XXXXXXX místopředseda : lng.XXXXX XXXXXXXXX
<br> členové výboru : Mgr.XXXXX XXXXXX,lng.XXX XXXXX,Bc.XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Kontrolní komise zvolena ve složení :
<br> předseda:Bc.XXXXX XXXXXX členové: Mgr.XXXXX XXXXXX,lng.XXX XXXXX
<br> schváleno poměrem hlasů: X pro/G proti/X zdržel se 2.4.příspěvky obcí na činnost nového výboru
<br> přítomní se dohodli na na odměně pro vedení DSO a příspěvku na zajištění administrativní činnosti DSO v celkové výši 20 000Kč měsíčně.Toto bude řešeno příspěvkem každé obce ve výši 10 000 Kč <.>
<br> schváleno poměrem hlasů: 7 pro/O proti/0 zdržel se
<br> 3.předávací protokol
<br> protokol vy...

Načteno

edesky.cz/d/5735833

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz