« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Zápis z ustavujícího zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zapis_c1-ustavujici_zasedani.pdf [5,51 MB]
Obec Malé Hradisko
<br> Z á p i s z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko,konaného dne 21.10.2022 v zasedací místnosti kulturního domu v Malém Hradisku
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX.Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,Bc.XXXXX XXXXXXXXX,Bc.XXXXX XXXXXX.XXXXXXX XXXXXX.Ing.XXXX XXXXXXX.XXXXXXXX XXXXXXX.XXXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Nepřítomni a omluveni: X
<br> Přítomni občané: Sl Zahájení zasedání: 18:00 hodin Ukončení zasedání: 19:40 hodin
<br> Zaháiení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Malé Hradisko zahájil člen nově zvoleného zastupitelstva obce a dosavadní starosta obce XXX XXXXXX XXXXXXX <.>
<br> Konstatoval.že zasedání bylo řádně svoláno tak.aby se v souladu s 5 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb._ o obcích (obecní zřízení)- v platném znění.konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (žádný návrh nebyl podán).Informace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Malé Hradisko zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.a to od 14.10.2022.Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce <.>
<br> Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) uvedl.že je přítomno všech devět členů zastupitelstva.takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Složení slibu členv zastupitelsgg
<br> Předsedající vsouladu s š 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva,že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (% 55 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.v platném znění) <.>
<br> Složení slibu proběhlo tak.že předsedající přečetl slib stanovený v 35 69 odst.2 zákona o obcích: „„Slibuji věrnost České republice.Slibuji na svou čest a svědomí.že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,v zájmu obce a jejich ...

Načteno

edesky.cz/d/5735589

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz