« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 174/2022 - Kraj Vysočina, Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

174/2022 - Kraj Vysočina, Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2022
Krnj Vysocnci
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> tel.: 564 602 128
<br> Určeno:
<br> ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 27.10.2022
Pozvánka
<br> V souladu s 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br> svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.0612022,které se bude konat dne 8.11.2022
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Zižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání Č.05/2022
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na rok 2023 a dalších důležitých
<br> termínů
5.Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2023 - 2027
6.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Obce Dukovany
<br> o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
7.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS — dotace obcím na pořízení
<br> dopravního automobilu do vybavení JPO
8.Dodatek č.1 ke Smlouvě o zápůjčce — prodloužení termínu vrácení zápůjčky pro
<br> Nemocnici Nové Město na Moravě,příspěvkovou organizaci
9.Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví — zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov <,>
<br> příspěvkovou organizaci,na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice
PelhřimoV‘
<br> 10.Dodatky č.1 ke Smlouvám o zápůjčkách — prodloužení termínu vrácení zápůjček pro
Nemocnici Nové Město na Moravě,příspěvkovou organizaci,Nemocnici Havlíčkův
Brod,příspěvkovou organizaci
<br> 11.Rozpočtové opatření - dopad změny nařízení vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů
(částečná kompenzace)
<br> 12.Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby “11/404 Luka nad Jihlavou - křiž <.>
s 11/602“ - bezúplatné nabytí pozemku v k.ú.Kozlov u Jihlavy
<br> 13.Nabytí pozemků v k.ú.Zahradiště darem od městyse Radostín nad Oslavou
14.Nabytí pozemků v k.ú.M...

Načteno

edesky.cz/d/5735209

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz