« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 172/2022 - Město Třešť, Schválená rozpočtová opatření č. 1/2022 až 20/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

172/2022 - Město Třešť, Schválená rozpočtová opatření č. 1/2022 až 20/2022
M�STO T�EŠ�,Revolu�ní 20/1,589 01 T�eš�,I�O 00286753
M�stský ú�ad T�eš� P�íloha �.EKO_Sa_2022_80RM_4
<br> v K�
<br> Text RS RU P�íjmy Výdaje Financování
RU
<br> 1/2022
P�ijaté transfery - XXX.XXXX,ÚZ XXXXX
Dotace z Ú�adu práce
<br> 0,00 0,00 36 300,00 36 300,00
<br> P�ijaté transfery - XXX.XXXX,ÚZ XXXXX
Dotace z Ú�adu práce
<br> 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00
<br> Financování (-) - XXX.XXXX
Tvorba rezervy
<br> X,XX 0,00 -66 300,00 -66 300,00
<br> Sociální v�ci (KV) - OdPa 4351
Pe�ovatelská služba T�eš� - automobil
<br> 1 221 000,00 1 221 000,00 60 000,00 1 281 000,00
<br> Ostatní finan�ní operace a rezerva m�sta (BV)- OdPa 6409
Rozpo�tová rezerva rady m�sta
<br> 1 500 000,00 1 500 000,00 -60 000,00 1 440 000,00
<br> Komun.hospodá�ství,úz.rozvoj a životní prost�edí (KV) - OdPa 3613
Nebytové hospodá�ství
<br> 497 000,00 497 000,00 80 000,00 577 000,00
<br> Ostatní finan�ní operace a rezerva m�sta (BV)- OdPa 6409
Rozpo�tová rezerva rady m�sta
<br> 1 500 000,00 1 500 000,00 -80 000,00 1 360 000,00
<br> T�lovýchova,volný �as a zdravotnictví (BV) - OdPa 3429
P�írodní koupací biotop Malvíny - T�eš�
<br> 1 754 500,00 1 754 500,00 42 000,00 1 796 500,00
<br> Ostatní finan�ní operace a rezerva m�sta (BV)- OdPa 6409
Rozpo�tová rezerva rady m�sta
<br> 1 500 000,00 1 500 000,00 -42 000,00 1 318 000,00
<br> Doprava a vodní hospodá�ství (KV) - OdPa 2212
T�eš�,ul.5.kv�tna,nám.TGM,Revolu�ní
<br> 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00
<br> Ostatní finan�ní operace a rezerva m�sta (BV)- OdPa 6409
Rozpo�tová rezerva rady m�sta
<br> 1 500 000,00 1 500 000,00 -15 000,00 1 303 000,00
<br> Místní �ásti (KV) - ORG 30xx
Salavice
<br> 14 113 000,00 14 113 000,00 580 000,00 14 693 000,00
<br> Ostatní finan�ní operace a rezerva m�sta (BV)- OdPa 6xxx
Ostatní finan�ní operace
<br> 2 675 000,00 2 675 000,00 -100 000,00 2 575 000,00
<br> Ostatní finan�ní operace a rezerva m�sta (KV)- OdPa 6409
Rozpo�tová rezerva rady m�sta - kapitálové výdaje
<br> 28 400 000,00 28 400 000,00 -480 000,00 27 920 000,00
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5735207

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz