« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Organizační řád

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Organizační řád
Organizační řád orgánů obce Klokočná
<br> 1/11
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ORGANIZAČNÍ ŘÁD
<br>
orgánů obce Klokočná
<br> Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento
<br> „Organizační řád orgánů obce Klokočná“ (dále jen „Organizační řád“) <.>
<br> Článek 1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec je samostatně spravována orgány obce,kterými jsou zastupitelstvo a dále starosta a
obecní úřad <.>
<br> (2) Organizační řád není právním předpisem – je vnitřním předpisem orgánů obce,který
stanovuje a upravuje organizační strukturu orgánů obce,systémy řízení,vazby a vztahy
<br> mezi jednotlivými organizačními útvary a specifikaci jejich činností <.>
<br> ORGÁNY OBCE
<br> Článek 2
<br> Zastupitelstvo
<br> (1) Zastupitelstvo je složeno ze sedmi členů zastupitelstva a vykonává svou působnost a plní
své funkce na základě zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění
<br> pozdějších předpisů <.>
<br> (2) Starosta je uvolněným členem zastupitelstva,ostatní členové zastupitelstva jsou
neuvolnění členové zastupitelstva <.>
<br> (3) Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí <.>
<br> (4) Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom
vázán žádnými příkazy <.>
<br> (5) Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva,popřípadě zasedání
jiných orgánů obce,je-li jejich členem,plnit úkoly,které mu tyto orgány uloží,hájit zájmy
<br> občanů obce a jednat a vystupovat tak,aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce <.>
<br> (6) Každý člen zastupitelstva může mít funkci; buď v obecním úřadu,nebo může být
předsedou některého z výborů či komisí <.>
<br>
<br> Organizační řád orgánů obce Klokočná
<br> 2/11
<br> (7) Za výkon své funkce člen zastupitelstva odpovídá zastupitelstvu <.>
<br> Článek 3
<br> Starosta
<br> (1) Starosta zastupuje obec navenek <.>
<br> (2) Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu <.>
<br> (3) Starosta vykonává své pravomoci v rozsahu daném zákonem č.128/2000 Sb <....

Načteno

edesky.cz/d/5735082

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz