« Najít podobné dokumenty

Obec Havraň - Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Havraň dne 24.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Havraň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení (775.36 kB)
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Havraň,které se konalo dne 24.10.2022 od 17,00 hodin v zasedací místnosti na obecním úřadě Havraň
<br> l) ZO schvaluje pořizovatelku zápisu — Naděždu Buriánovou a ověřovatele zápisu p.Nachtmann,p.Schíitzová
<br> 2) ZO schvaluje doplnění programu dle ustanovení 5 94 odst.1,a odst.2,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů o doplnění změn a to v bodě číslo 7),dále doplnění odrážek (podbodů) do bodu číslo 7),dále pak provést úpravu znění v bodě číslo 8),a doplnit body číslo 9,10,11,a 12,<.> po kterých původní bod číslo 9) „Diskuse“,bude přečíslován na bod číslo 13 a doplněn o slovo „k programu“
<br> 3) ZO schvaluje změnu odrážky (podbodu) v bodě číslo 7) stávajícího programu a to zrušením Výboru kulturního + péče o člověka a nahrazuje je ve znění Kulturní komise a péče o občana <.>
<br> 4) ZO schvaluje do bodu číslo 7) stávajícího programu vložit novou odrážku (podbod) a to Zřízení Bytové komise
<br> 5) ZO schvaluje do bodu číslo 7) stávajícího programu vložit novou odrážku (podbod) a to Zřízení Osadních výborů za osady Saběnice a Moravěves,a k němu vztažené body
<br> a) Volba členů osadního výboru Saběnice
<br> b) Volba předsedy osadního výboru Saběnice <,>
<br> c) Volba členů osadního výboru Moravěves <,>
<br> (1) Volba předsedy osadního výboru Moravěves
<br> 6) ZO schvaluje nové znění bodu číslo 8) stávajícího programu ve znění,Rozhodnutí o výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce za výkon funkce zastupitele a funkcí zastupitele ve výborech a komisích 972 odst.2,a 5 84 odst.1 písm.n) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> 7) ZO schvaluje doplnění bodu číslo 9) ve znění,Rozhodnutí o výši odměn nečlenů zastupitelstva obce za výkon funkci ve výborech a komisích 584 odst.2,písm.v) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br> 8) ZO schvaluje doplnění programu o soubor těchto bodů: 10) Projev nově zvoleného starosty obce Havraň 11) Inf...

Načteno

edesky.cz/d/5734889

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Havraň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz