« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr změnit nájemní smlouvu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr změnit smlouvu - Úřad práce ČR..pdf
M ě s t o V o l y n ě
<br> Volyně dne
---------------------------
Vyvěšeno
<br> V souladu s § 39 odstavec 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schválila Rada města Volyně
na svém zasedání dne 26.10.2022
<br>
<br> Z á m ě r
změnit nájemní smlouvu
<br> uzavřenou dne 22.03.2004 s Úřadem práce České republiky na pronájem prostoru sloužícího
podnikání ( dříve nebytového prostoru ) č.302,v domě čp.41,náměstí Svobody ve Volyni stojící
na pozemku parc.č.53 v k.ú.Volyně.Toto vlastnické právo je zapsáno v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,na listu vlastnictví
číslo 1 <.>
Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně výše nájemného,a to pro období od 01.01.2023
do 31.12.2023,kdy bude nájemce hradit pouze náklady za služby spojené s výše uvedeným
prostorem <.>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně na adresu MěÚ ve Volyni <,>
náměstí Svobody 41,387 01 Volyně nejpozději 14.11.2022 do 10ºº hod <.>
Nabídky doručené po tomto termínu nebudou zohledněny <.>
<br> ………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br>
M ě s t o V o l y n ě
<br>
<br> Volyně dne
<br> ---------------------------
<br> Vyvěšeno
<br> V souladu s § 39 odstavec 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schválila Rada města Volyně
<br> na svém zasedání dne 26.10.2022
<br>
<br>
<br>
<br> Z á m ě r
<br> změnit nájemní smlouvu
<br>
<br>
<br>
<br> uzavřenou dne 22.03.2004 s Úřadem práce České republiky na pronájem prostoru sloužícího podnikání ( dříve nebytového prostoru ) č.302,v domě čp.41,náměstí Svobody ve Volyni stojící na pozemku parc.č.53 v k.ú.Volyně.Toto vlastnické právo je zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně výše nájemného,a to pro období od 01.01.2023 do 31.12.2023,kdy bude nájemce hradit pouze náklady za služby spojené s výše uvedeným prostore...
PENB čp. 41.pdf
&
<br> PRůKAz ENERGETICKÉ NAROČNOSTi BUDOVY
<br>.„„v <.>,<.>.<.>.„* Í?&:'—'f'.'.:'= —-1\„,„___ - ;_,„.<.> :: - umí-„;; * “=,—_ ' „ _.<.> „.<.> a.„,74-v Q“" :*.Ze.: inC.4-vju1£duuůu <.>,3.„asi :::-; ::.€.»=<t,c“:grí'ž;:.=:».g v.iw _.čQ OŠ :Šřšř.; & '“; CC CS vař.<.>.-
<br> Ulice,číslo: Náměstí svobody č.p.41 PSČ,místo: 38.701 Volyně
<br> Typ budovy: Administrativní budova
<br> Plocha obálky budovy: 1772459 m2 Objemový faktor tvaru AN: 0,52 mi'lm3
<br> Celková energeticky vztažná plocha: 900,20 m2
<br> ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY
<br> Celková dodaná energie ; Neobnoviteiná primární energie (Energie na vstupu do budovy) 2 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
<br> Měrné hodnoty kWh/(mz-rok)
<br> Mimořádně,' WWÍWÝM' úsporná 'm v e— 58 Velmi ý/"WW " j úsporná __ _ <——— 87
<br> <.>,_.__ HT.Méně úsporná D " ří : —1?5 2
<br> l
<br> Nehospodámá E _ „„ _ “_ <-—— 233 3
<br> Velmi Š nehospodámá.: G_.— —\.<.> <.>
<br> Mimořádně nehospodárná
<br> Hodnoty pro celou budovu 167,9 243,7
<br> M\Nhjrok

Načteno

edesky.cz/d/5733984

Meta

Pronájem   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz