« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Zápis z ustavujícího zasedání ZO ze dne 20.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z ustavujícího zasedání ZO ze dne 20. 10. 2022 (218.17 kB)
1
<br>
<br> Obec Bílá
Zastupitelstvo obce Bílá
<br>
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílá <,>
<br> konaného dne 20.10.2022,od 17:00 hodin <.>
<br>
Zahájení zasedání zastupitelstva
<br>
Zasedání Zastupitelstva obce Bílá (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17:00 hodin dosavadním starostou obce Ing.Tomášem Kubačákem (dále jako
„předsedající“) <.>
<br> Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
Zvolený člen zastupitelstva XXXXXXXX XXXXX rezignoval na mandát dne XX.XX <.>
XXXX.Náhradník XXXXXX XXXXXX se stal zastupitelem XX.XX.XXXX <.>
<br>
Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se
v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7.10.2022,žádný
návrh nebyl podán).Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední
desce Obecního úřadu Bílá zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní,a to od 13.10.2022 do 20.10.2022.Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.Předsedající upozornil přítomné,že ze zasedání je pořizován
písemný a audio záznam,písemný záznam se zveřejňuje na webových stránkách
obce a na úřední desce <.>
<br>
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha 1) konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu
všech 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst <.>
3 zákona o obcích) <.>
<br>
* * *
<br>
Složení slibu členy zastupitelstva
<br>
Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornil
přítomné členy zastupitelstva,...

Načteno

edesky.cz/d/5732785

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz