« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Řepníky ze dne 14.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
1
<br>
Zápis
<br> z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Řepníky <,>
<br> konaného dne 14.října 2022,od 16:00 hodin
<br>
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Řepníky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
<br> v 16:00 hodin dosavadní starostkou obce Romanou Němcovou,DiS.(dále jako
<br> „předsedající“) <.>
<br>
<br> Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
<br> osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb.<,>
<br> o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění <.>
<br>
<br> Předsedající schůze konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu
<br> s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění <,>
<br> konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb
<br> nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7.10.2022,žádný návrh nebyl podán).Informace
<br> podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Řepníky
<br> zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 7.10.2022 do
<br> 14.10.2022.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
<br> (příloha č.1) konstatovala,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu
<br> sedmi všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
<br> (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
<br> Složení slibu členy zastupitelstva
<br> Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy
<br> zastupitelstva ke složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornila přítomné
<br> členy zastupitelstva,že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
<br> následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí
<br> a o změně některých zákonů,v platném znění) <.>
<br>
<br> Složení slibu proběhlo ta...

Načteno

edesky.cz/d/5732426

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz