« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument173_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument173_2022.pdf
Statutární město Ostrava
<br> Městský obvod Ostrava-Jih Výbě I'OVé říZGNÍ
<br> úřad městského obvodu
<br> Oznámení výběrového řízení č.30/2022
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,Horní 791/3,700 30 Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br> úředníka odboru správních činností
<br> S náplní práce: referent přestupkové agendy - zaměstnanec zajišťuje provádění úkonu v řízení o přestupcích,projednávání přestupků a rozhodování o nich
<br> Platová třída: 10 v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (23 390,- Kč - 34 370,— Kč,podle délky uznané praxe) a možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s 5 131 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce.ve znění pozdějších předpisů
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava - Jih Počet obsazovaných míst úředníků: 1 — pracovní poměr na dobu určitou Předpokládaný termin nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dohodou
<br> Předpoklady ve smyslu 5 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávních celků,ve znění pozdějších předpisů
<br> Požadavky: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
<br> Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
<br>.jméno,příjmení,titul
<br>.datum a místo narození
<br>.státní příslušnost
<br>.místo trvalého pobytu
<br>.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o ciziho státního občana
<br> f.datum a podpis zájemce
<br> (DD-OUN
<br> Přihláškou se rozumí samostatný doklad,nelze ji nahradit údaji uvedenými v životOpise,osobním dotazníku apod <.>
<br> K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:
<br> - životopis.ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
<br> - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
<br> ' ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> - motivační dopis
<br> Úřední—deska...

Načteno

edesky.cz/d/5732191

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz