« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument174_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument174_2022.pdf
Statutární město Ostrava r
<br> Městský obvod Ostrava-Jih Výběrové řízení
<br> úřad městského obvodu
<br> Oznámení výběrového řízeni &.32/2022
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.Horní 791/3,700 30 Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br> úředníka na odbor výstavby a životního prostředí
<br> 8 náplní práce: referent územního plánování a stavebního řádu - zaměstnanec zajišťuje zejména výkon státní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu,například ve věcech umístění,povoíení,kolaudace a odstranění stavby,včetně poradenské a konzultační činnosti
<br> Platová třída: 10 v souladu s nařízením vládýr č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (23 390,- Kč —— 34 370,- Kč,podie délky uznané praxe) a možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s 5 131 zákona č.2632006 Sb <.>,zákoník práce,vše ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Počet obsazovaných míst úředníků: 1 — pracovní poměr na dobu neurčitou Předpokládaný termín nástupu: ihned po skončení výběrového řízení nebo dohodou
<br> Předpoklady ve smyslu 5 4 zákona č.31212002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávních celků,ve znění pozdějších předpisů
<br> Požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu oboru stavebního nebo archítektonického nebo vyšší odborné vzdělání stavebního směru a 2 roky praxe ve stavebnictví
<br> Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
<br> a.jméno,příjmení,titul
<br> b.datum a místo narození
<br> o.státní příslušnost
<br> d.místo trvalého pobytu
<br> e.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o ciziho státního občana
<br> f.datum a podpis zájemce
<br> Pňhláškou se rozumí samostatný doklad.nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise,osobním dotazníku apod <.>
<br> K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:
<br> - životopis,ve kterém se uved...

Načteno

edesky.cz/d/5732190

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz