« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - VV - OOP - oprava povrchu ulice Kníničská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_OOP_Kninicska_uprava_povrchu_situace.pdf (PDF 9.07 MB)
0
<br> PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br> II/384 BRNO,UL.KNÍNIČSKÁ - ÚSEK A,B,C
<br> AutoCAD SHX Text
PŘEHLEDOVÁ MAPA:
<br> AutoCAD SHX Text
Technická kontrola:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
ZNAKOM s.r.o.- ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO,TEL.602 593 383,ZNAKOM@ZNAKOM.CZ,(PRACOVIŠTĚ: RYBNÍČEK 12,602 00 BRNO)
<br> AutoCAD SHX Text
Zodpovědný projektant:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
Vedoucí projektant:
<br> AutoCAD SHX Text
Ředitel:
<br> AutoCAD SHX Text
XXXXX XXXXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
ZNAKOM s.r.o <.>,ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
mob: XXX XXX XXX
<br> AutoCAD SHX Text
Vypracoval:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
Obsah:
<br> AutoCAD SHX Text
Akce:
<br> AutoCAD SHX Text
Místo:
<br> AutoCAD SHX Text
Staničení úseku:
<br> AutoCAD SHX Text
Komunikace:
<br> AutoCAD SHX Text
Číslo zak.:
<br> AutoCAD SHX Text
Formát:
<br> AutoCAD SHX Text
Datum:
<br> AutoCAD SHX Text
Číslo přílohy:
<br> AutoCAD SHX Text
23Z00279
<br> AutoCAD SHX Text
10/2022
<br> AutoCAD SHX Text
BRNO,ul.KNÍNIČSKÁ
<br> AutoCAD SHX Text
II/384
<br> AutoCAD SHX Text
km 10,090 - km 11,898
<br> AutoCAD SHX Text
-
<br>
<br> C4a
<br> Z4b
<br> A11
<br> IP19
<br> C4a
<br> Z4b
<br> IP6
fluo <.>
<br> IP6
fluo
<br> <.>
<br> IJ4a
<br> IP6
<br> IJ4a
<br> A11
<br> P4
E2b
<br> S1
<br> S1
<br> S1
<br> KN
ÍNI
<br> ČS
KÁ
<br> BY
ST
<br> RC
I a
<br> II
<br> U Z
OOL
<br> OGI
CKÉ
<br> ZA
HRA
<br> DY
<br> PO
D M
<br> NIŠ
Í H
<br> OR
OU
<br> KO
MÍ
<br> NS
KÁ
<br> B2
0b7 0
<br> A1
1
<br> ZOO
<br> VEV <.>
BÍTÝ
<br> ŠKA
<br> 384
<br> IS3a
<br> IS4a
<br> BYS
TRC
<br> KUŘ
IM
<br> KNÍ
NIČK
<br> Y
<br> IS3c
<br> 2×IS
4c
<br> ZO
OKN
<br> ÍNI
ČK
<br> Y
KU
<br> ŘIM
IS9
<br> a384
PŘ
<br> EH
RA
<br> DA
BY
<br> ST
RCBÍT
<br> ÝŠ
KAVE
<br> VE
RS
<br> KÁ
<br> C4a
<br> Z4b
<br> P5
<br> E7b
<br> P5
<br> ...
VV_OOP_Kninicska_uprava_povrchu.pdf (PDF 413.46 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0517071/2022/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0517071/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> vyjádření pod č.j.: KRPB-218602-1/ČJ-2022-0602DI,ze dne 19.10.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – silnicích SII/384 ul.Kníničská,SIII/3846 ul.Bystrcká,místních komunikacích
<br> ul.Kníničská,Bystrcká,Branka,Dělnická,Ruský vrch,Kristenova ve městě Brně podle výkresové
<br> dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace opravy povrchu komunikace na ul.Kníničská <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 01.11.2022 – 30.11.2022 (úsek A: 15.11.2022 – 30.11.2022 <,>
<br> úsek B: 01.11.2022 –...

Načteno

edesky.cz/d/5732176

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz