« Najít podobné dokumenty

Obec Třebešice (Benešov) - OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebešice (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stránka 1 z 5
<br> město Benešov tel.: +420 312 821 111 datová schránka: cb4bwan
<br> Masarykovo náměstí 100 e-mail: epodatelna@benesov-city.cz www.benesov-city.cz
<br> 256 01 Benešov
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
<br> tel: +420 312 821 111
e-mail: epodatelna@benesov-city.cz
ID datové schránky: cb4bwan
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
oddělení silniční správní úřad
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/511765/2022/VÝST
<br>
<br> SPIS.ZNAČKA: VÝST/477754/2022/SEM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXXX - oprávněná úřední osoba
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: sebova@benesov-city.cz
<br> DATUM: 25.10.2022
<br>
<br> HRAZDÍRA - ELEKTRO s.r.o <.>,IČO 272 09 369,Javorník č.p.51,257 63 Trhový Štěpánov
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Benešov,Odbor výstavby a územního plánování,oddělení silniční správní úřad (dále jen
„správní orgán“),věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),na základě návrhu,který podala společnost
<br> HRAZDÍRA - ELEKTRO s.r.o <.>,IČO 272 09 369,Javorník č.p.51,257 63 Trhový Štěpánov
<br> (dále jen „navrhovatel”),po předchozím projednání s Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje,Územního odboru Benešov,Dopravního inspektorátu (dále jen „Policie ČR“) <,>
stanovuje podle § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle § 171 - § 174 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) formou opatření
obecné povahy (dále jen „OOP“) přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> silnice č.III/11120 a místní komunikace na pozemku parc.č.1134/1 v katastrálním území Třebešice
u Divišova
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5731547

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebešice (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz