« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Komplexní pozemkové úpravy Pařezov - zápis ze závěrečného jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KoPÚ v k.ú. Pařezov a v navazujících částech sousedních k.ú. Postřekov a Otov u Nového Kramolína - Zápis ze závěrečného jednání.pdf
<.> STÁTNÍ
<br> pongKovÝ STATNI POZEMKOVY URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Domažlice
<br> Haltravská 438,Týnské Předměstí,344 01 Domažlice
<br> Naše značka: SPU 370025/2022 SPU 37002512022
<br> lllllllllllllllllllllllllllll Ill lllllllll
<br> 0005731423068
<br>,Zápis ze závěrečného jednání KoPU v k.ú.Pařezov a v navazujících částech sousedních k.ú.Postřekov a Otov u Nového Kramolína
<br> Datum jednání: 7.10.2022 od 10.30 hod Místo jednání: Zasedací mistnost Pobočky Domažlice
<br> Přítomni — viz.prezenční listina
<br> Jednání zahájila referentka Pobočky Domažlice XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX.Přivítala všechny přítomné a představila zpracovatele komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pařezov a v navazujících částech sousedních katastrálních územích Postřekov a Otov u Nového Kramolína pana lng.Tomáše Krátkého <.>
<br> Vúvodu pani Váchalová uvedla,že Krajským pozemkovým úřadem pro Plzeňský kraj,Pobočkou Domažlice bylo v souladu s ustanovením & 11 odst.3 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“),na dnešní den svoláno závěrečné jednání týkající se komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území (dále jen „k.ú.“) Pařezov a v navazujících částech sousedních katastrálních územích (dále jen „k.ú.") Postřekov a Otov u Nového Kramolína,jehož účelem je zhodnotit výsledky pozemkových úprav a seznámit přítomné účastníky s konečným návrhem,o kterém bude SPÚ,Krajským pozemkovým úřadem pro Plzeňský kraj,Pobočkou Domažlice rozhodnuto <.>
<br> Přítomní byli nejprve seznámeni s dosavadním průběhem řízení o KoPÚ v k.ú.Pařezov a v navazujících částech sousedních k.ú.Postřekov a Otov u Nového Kramolína <.>
<br>.Řízení o KoPÚ v k.ú.Pařezov a v navazujících částech sousedních k.ú.Postřekov a Otov u Nového Kramolína bylo zahájeno dne 28.8.2015 <.>
<br>.Na základě výsledků veřejn...

Načteno

edesky.cz/d/5730160

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz