« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo kultury - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 39 – vedoucí Kanceláře státní tajemnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo kultury.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 39 – vedoucí Kanceláře státní tajemnice
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1.KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č.39 – vedoucí Kanceláře státní tajemnice - mkcr.cz 
 
Datum: 24.října 2022
 
 
 
 
 
Místem výkonu služby je Praha <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. 
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15.prosince 2022 <.>
 
Náplň činnosti na služebním místě spočívá zejména v tom,že vedoucí Kanceláře státní tajemnice:
Koordinace a zodpovědnost za činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby,správy služebních vztahů podle zákona o státní službě <.>
Příprava a evidence služebních předpisů <.>
Koordinace a zodpovědnost agendy poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu i informacím,evidence písemné žádosti o informace,jejich vyřízení a případná správní a soudní rozhodnutí týkající se tohoto zákona,písemné žádosti o informace vyřizuje přímo,pokud se předmět žádost týká více organizačních útvarů,vyřizování stížností v SST <.>
Koordinace a zodpovědnost za zpracování výroční zprávy ministerstva a výroční zprávy dle Zákona 106/1999 Sb <.>
Koordinace a zodpovědnost za předkládání a tvorba plánu hlavních úkolů ministerstva a jeho vyhodnocení <.>
Zajišťuje a zodpovídá za plnění úkolů ministerstva vyplývajícího z nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání <.>
Koordinace a zodpovědnost za činnosti související s uznáváním autorizací na základě žádosti o autorizaci podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání <.>
Koordinace a zodpovědnost za mezirezortního připomínkového řízení a příprava materiálů k projednání v rámci zasedání vlády ČR <.>
Koordinace agendy týkající se programového prohlášení vlády <.>
 
zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstva kultury,Maltézské nám.471/1,118 00 Praha 1
podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adre...

Načteno

edesky.cz/d/5729869

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo kultury      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz