« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbičany (Kladno) - Lokálky mají ještě šanci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbičany (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Lokálky mají ještě šanci (433.14 kB)
lLADÁ FRONTA DNES l čtvrlek20.10.2m2 “_
<br> MOC 600 %$ <.>
<br> _ - Počaslvlu'ajivíce informací-> pomsthlnescz
<br> O).V
<br> ' okálky maj1 jes,e šanci
<br> Středočeský kraj po- kračuje v redukci po— dle něj neefektivní že- lezniční dopravy na vy- braných regionálních tratích.Plány hejtman- ství provázejí odmíta- vá stanoviska obcí leží- cích v jejich okolí <.>
<br> XXXXXX XXXXXXXX redaktor MF DNES
<br> STŘEDNÍ ČECHY Zastavením nebo výrazným omezením osobní dopravy na vybraných železnič- ních tratích Středočeský kraj letos ušetřil téměř 55 milionů korun.V redukcí málo využívaných tratí chce pokračovat.Nahradít nevytí- žení vlaky autobusy totiž mamená platit zhruba poloviční naklady.„Ušetřené peníze nám umožní modernizovat vozový park na ji- ných využívaných tratích,“ tvrdí ná-
<br> pravu XXXX XXXXXXX (STW.„Úspo- ry jsou diskutabilní.Neberou v úva- hu nutné vyšší investice do komuni- kaci a dopad silniční dopravy na žl- votni prostředí.A také enormní na“ růst nákladů na autobusy vyvolaný požadavkem EU na beaemisní do pravu.Obce dotčené rušením trati se musí připravit na další finanční zátěž svých rozpočtů," kritizuje omezení osobní vlakové dopravy krajský zastupitel XXXXXX XXXXXX LAND) <.>
<br> obce vybojovaly odklad Už XXX do letošního prosince se měli původně cestující vozit na tra- ti mezi Mělníkem,Mšenem a Mla— dou Boleslaví.Ukončení provozu na trati 076 ale hejtmanství přehod- notllo a po kritice ze strany dotče- ných města obcí tu osobní vlaky bu- dou v omezeném provozu jezdit mi- nimálně do června příštího roku.„Počet cestujících přes týden kle sl,ale trať je poměrně využívaná v letní sezoně a o víkendech," argu— mentoval například končící staros— ta Mšena XXXXXX XXXX (ZelenD.„Připravujeme návrh možné spo-
<br> představíme na začátku příštího roku,“ potvmíje XXXX XXXXX z kan- celáře hejnnanky.že trať má ještě šanci i na pokračování provozu <.>
<br> Podstatou navrhované spoluprá- ce by měla být dohoda o spoluiina- cování ztrátového provozu osob— ních vlaků ...

Načteno

edesky.cz/d/5729352


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbičany (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz