« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument172_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument172_2022.pdf
Statutární město Ostrava Usnesení
<br> městský obvod Polanka
<br> zastupitelstvo městského obvodu
<br> Usnesení 1.(ustavující) zasedání zastupitelstva
<br> městského obvodu konaného dne 19.10.2022
<br> OOO1IZMOb-Poll2226/1O: m‘
<br> OO1OIZMOb-Poll2226/1
<br> /
<br>
<br>
/
<br> XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> starosta
místostarostka
<br> v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzmkých osob v souvuslostt se zpracováním osobnich udaju a o volném pohybu těchto udaju a o zrušení
<br> směrnice 95/46/ES a zákonem č 110/2019 o zpracování osobních údaju.Je dokument zveřejněn v upravené podobě
<br> QŠTŘŘWA ! ! !
<br> POLANKA
<br> Strana 1/5
NAD ODROU
<br>
<br> Statutární město Ostrava
<br> městský obvod Polanka
<br> zastupitelstvo městského obvodu
<br> Usnesení
<br> Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 19.10.2022
<br> Číslo usneseni
<br> 0001 /ZMOb-Pol/2226/1
<br> OOO2/ZMOb-Pol/2226/1
<br> 0003/ZMOvaol/2226/1
<br> 0004/ZMOb-Pol/2226/1
<br> OOOS/ZMOb—Pol/2226/‘I
<br> OOOS/ZMOb-Pol/2226/1
<br> OOO7/ZMOb—Pol/2226/1
<br> OOO8/ZMOb—Pol/2226/1
<br> OOOQ/ZMOb-Pol/2226/1
<br> OO10/ZMOb-Pol/2226/1
<br> Materiál
<br> ZMOb/OO40/22
<br> ZMOb/0041/22
<br> ZMOb/0042/22
<br> ZMOb/0043/22
<br> ZMOb/OO44/22
<br> ZMOb/OO45/22
<br> ZMOb/OO46/22
<br> ZMOb/OO47/22
<br> ZMOb/OO48/22
<br> ZMOb/OO49/22
<br> Název
<br> Složení slibu členů Zastupitelstva městského
<br> obvodu
<br> Schválení programu jednání
<br> Určení ověřovatelů zápisu
<br> Schválení Jednacího řádu ustavujícího
<br> zastupitelstva
<br> Schválení volebního řádu
<br> Schválení počtu členů rady a určení funkce,pro
<br> kterou bude člen zastupitelstva uvolněn
<br> Volba starosty
<br> Volba místostarosty a dalších členů rady
<br> městského obvodu
<br> Zřízení výborů,volba předsedů a členů výboru
<br> Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce
<br> neuvolněným členům zastupitelstva městského
<br> obvodu
<br> V souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzrckých osob v souvrslostí se zpracováním o...

Načteno

edesky.cz/d/5728459

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz