« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - Oznámení o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Sojovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ustavující zasedaní zastupitelstva obce Sojovice (238.72 kB)
Obec Sojovice 294 75 Sojovice,okres XXXXX XXXXXXXX
<br>
Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br> Čj.OUSOJ/657/2022
<br>
<br>
<br> Dle § 91 zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br>
<br> Svolávám
<br>
ustavující zasedání zastupitelstva obce Sojovice
<br> (zvoleného při volbách konaných ve dne 23.9.2022 – 24.9.2022)
<br>
<br> na pátek 21.10.2022 od 18,00 hodin
<br> do zasedací místnosti Obecního úřadu Sojovice <.>
<br>
<br> PROGRAM:
<br>
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Složení slibu členů zastupitelstva a předání osvědčení o mandátu
3) Schválení programu
<br>
4) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty/ů
c) volba starosty
d) volba místostarosty
<br>
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
<br>
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona
o obcích)
<br> 7) Stanovení limitu pro proplácení telefonních služebních hovorů členů ZO
za účelem zajištění svěřených úkolů ze soukromých telefonů
<br> 8) Diskuse
<br>
<br>
<br>
V Sojovicích dne 14.10.2022
<br>
<br> Vyvěšeno dne : ------------------------------------------
<br> Sejmuto dne: Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> dosavadní starosta obce
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5727660

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz