« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo kultury - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1.KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č.365 Vedoucí oddělení metodiky a administrace - Odbor strukturálních fondů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo kultury.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1.KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č.365 Vedoucí oddělení metodiky a administrace - Odbor strukturálních fondů
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1.KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č.365 – vedoucí Oddělení metodiky a administrace –Odbor strukturálních fondů - mkcr.cz 
 
 
 
 
38 - Společné evropské politiky podpory a pomoci,evropské strukturální,investiční a obdobné fondy
 
Místem výkonu služby je Praha <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. 
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.prosince 2022 <.>
 
Náplň činnosti na služebním místě:
Řídí činnosti související s vedením zaměstnanců v rámci Oddělení metodiky a administrace v Odboru strukturálních fondů <.>
Metodicky a administrativně vede a řídí činnosti související s Evropskými strukturálními a investičními fondy,Fondy EHP/Norska a Národního plánu obnovy (NPO) <.>
Podílí se na tvorbě národních strategií a koncepcí v oblasti kultury <.>
Zodpovídá za nastavení operačních programů ve vazbě na kulturu <.>
Podílí se na tvorbě národních strategií a koncepcí v oblasti kultury <.>
Zajišťování administrace přidělených iniciativ v rámci Národního plánu obnovy a s tím související agendy <.>
Státní zaměstnanec se při své činnosti řídí vnitřními předpisy Ministerstva kultury <.>
Není-li stanoveno jinak,mají pojmy užité v této charakteristice význam dle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů,a nařízení vlády č.302/2014 Sb <.>,o katalogu správních činností <.>
 
zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstva kultury,Maltézské nám.471/1,118 00 Praha 1
podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese <,>
podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu gabriela.bukorova@mkcr.cz nebo
podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur
 
 
 
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě,tj.:
je státním občanem České republiky,ob...

Načteno

edesky.cz/d/5727093

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo kultury      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz