« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Informace o Svolání 15. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - žádost o zveřejnění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

JMK_150_763_2022_zjmk15_221103p.pdf
1
<br> SVOLÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br>
k 15.zasedání <,>
<br> které se koná v budově sídla Jihomoravského kraje <,>
<br> Žerotínovo nám.3,Brno,ve velké zasedací síni
<br>
<br> Začátek jednání je ve čtvrtek 3.listopadu 2022 v 08:30
<br> PROGRAM:
<br>
<br> Přednese:
<br>
<br> 1.Zahájení
<br>
<br>
2.Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva
Jihomoravského kraje
<br>
<br> Mgr.Grolich
<br> (OKH)
<br> 3.Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje
<br>
Mgr.Grolich
<br> (OKH)
<br> 4.Zpráva o činnosti výboru finančního
<br>
PaedDr.Vašíček
<br>
<br> 5.Zpráva o činnosti výboru kontrolního
<br>
JUDr.Šimek
<br> 6.Zpráva o činnosti výboru pro výchovu,vzdělávání
a zaměstnanost
<br>
<br> Mgr.Zemánek
<br> 7.Zpráva o činnosti výboru dopravy a majetku
<br>
Ing.Celý
<br> 8.Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a kulturu Ing.Němec
<br>
9.Zpráva o činnosti výboru sociálního a zdravotního
<br>
Mgr.Pospíšil
<br> 10.Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj
<br>
Pavlíček
<br> 11.Zpráva o činnosti výboru pro meziregionální vztahy
<br>
Springinsfeld
<br> 12.Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a investice Mgr.Ing.Sukalovský
<br>
13.Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny
<br>
Jurka
<br> 14.Zpráva o činnosti Zastoupení Jihomoravského kraje
při Evropské unii
<br>
<br> Mgr.Grolich
<br> (OVV)
<br> 15.Změna ve Výboru kontrolním Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 16.Volba přísedících Krajského soudu v Brně
<br>
Mgr.Grolich
<br> (OKH)
<br> 17.Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Mgr.Grolich
(OKH)
<br> 18.Dotace na pomoc obcím
<br>
Mgr.Grolich
<br> (OKH)
<br>
<br>
<br> 2
<br> 19.Dotace v rámci dotačního programu Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022 –
<br> změny
<br>
<br> Mgr.Grolich
<br> (OKH)
<br> 20.Rozpočtová opatření provedená Radou Jihomoravského kraje
do 15.zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
<br>
<br> Mgr.Grolich
<br> (OE)
<br> 21.Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti ...

Načteno

edesky.cz/d/5726828

Meta

Prodej   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz