« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Usnesení z ustavujícího zasedání 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
Obec Potvorov
<br> Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce lfotvorov,konaného dne 20.10.2022 od 19.00 hod.v budově OU Potvorov čp.10
<br> Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu XXXX XXXXX XXXXXX a paní Mgr.Miluší Pěnkavovou _ zapisovatelku paní lvetu Kloučkovou <.>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání <.>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje provedení veřejné volby starosty a místostarosty.Zastupitelstvo obce volí neuvolnčného starostu obce XXXX XXXXXXXXXX Kloučka <.>
<br> Zastupitelstvo obce volí neuvolněného místostarostu pana lng.Radka Vyvadila.Zastupitelstvo obce schvaluje tříčlenné výbory <.>
<br> Zastupitelstvo obce volí předsedu finančního výboru XXXX XXXXX XXXXXX <.>
<br> Zastupitelstvo obce volí předsedu kontrolního výboru XXXX XXXXXXXXX Nezbedu.Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru pana Vladimíra Kůsu a XXXX XXXXX Kloučka <.>
<br> Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru pana lng.XXXXX XXXXXX a pana Lukáše J indru <.>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje od 1.1 12022 odměny starostovi a místostarostovi,dle přílohy k nařízení vlády č.338/2019 Sb.: odměna starostovi 24.986„ — Kč a místostarostovi 18.082,-Kč <.>
<br> Obec schvaluje nabídku od firmy AD J indra„s.r.o.<.> o provedení zatrubnění můstku u ČOV v obci Potvorov ve výši 168.916.- Kč vč.DPH <.>
<br> V Potvorově dne: 20.10.2022
<br> Zapisovatel: XXXXXXXXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Ověřovatelé: XXXX XXXXX "*“—\
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.Ž.<.>.::lš.<.> ?.br.—::.3.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Starosta obce: OBEC PCTVOROV
<br> PSČ 331 41 okres Plzeň - sever
<br> Mg./„ač

Načteno

edesky.cz/d/5726380

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz