« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Veřejná vyhláška o návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV návrhZprávy
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEIŠISKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> NAŠE ZN.: PK-RRJ4146/22 DATUM: 19.10.2022
<br> Veřejná vyhláška
<br> o návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č.1,2 a 4
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,Odbor regionálního rozvoje jako pořizovatel Zásad územního rozvoje podle 5 7 odst.1,písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje
<br> v souladu s š 42 odst.2 stavebního zákona pořízení návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č.1,2 a 4 <.>
<br> Do 15 dnů ode dne doručení,tzn.do 30 dnů ode dne vyvěšení,může každý k návrhu uplatnit písemně připomínky na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor regionálního rozvoje,Skroupova 18,306 13 Plzeň.K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> V době vyvěšení bude projednávané dokumentace k veřejnému nahlédnutí dálkově jako příloha této veřejné vyhlášky,a také kdispozici v listinné podobě na Krajském úřadu Plzeňského kraje,odboru regionálního rozvoje,oddělení územního plánování,a také na internetové stránce: https://www.plzenskv-krai.cz/navrh-zpravy—o—uplatnovani-zur—pk-2018-2022
<br> / L <.>,-4 ŽĚŽŠŽŠŠ ÚŘADG) Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXXX _ úbor fešiůnálnihlšríiivoje vedoucí odboru regionalnlho rozvXXe
<br> v 2.Ing.XXXXXX XXXXXXXX vedoucí oddělení stavebního řádu
<br> podepsáno elektronicky Datum vyvěšení: Datum sejmutí:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení veřejné vyhlášky a její zveřejnění umožňující dálkový přístup <.>
<br> Tel.: 377 195 111,fax: 377 195 078 e-mail: osta lzensk -kra“.cz www.plzensky—kraj.cz

Načteno

edesky.cz/d/5726118

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz