« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bílá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání ustavujícího zasedání ZO (911.59 kB)
OBECNÍ ÚŘAD B Í L Á
Bílá 151,739 15 pošta Staré Hamry
<br>
<br>
I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bílá
<br>
Obecní úřad Bílá v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,informuje o konání ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Bílá,svolaného dosavadním starostou obce Ing.Tomášem
Kubačákem v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br>
Místo konání:
<br>
Obec Bílá – zasedací místnost obecního úřadu,Bílá č.p.151
<br> Doba konání:
<br>
20.10.2022 od 17:00
<br> Navržený
program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích)
a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
<br> a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva obce
<br> uvolněni (§ 71 odst.1 písm.a/ zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
<br>
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
<br>
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 odst.2 zákona o obcích)
<br> 6) Diskuse
<br> Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib <.>
<br>
V obci Bílá,dne 13.10.2022
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> dosavadní starosta obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.10.2022
Jméno a podpis:
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis:
<br>
2022-10-13T12:38:54+0000
Ing.XXXXX XXXXXXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Ing.XXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5725698

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz