« Najít podobné dokumenty

Obec Kozlov - Závěrečný účet obce za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce r. 2021
Závěrečný účet Obce Kozlov za rok 2021
<br>
(§17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
<br> znění pozdějších předpisů)
<br>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
<br>
<br> Plnění k 31.12.2021 % RU
<br>
<br> Třída 1 – daňové příjmy 7.804.787,34 Kč
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy 5.600.999,93 Kč
<br> Třída 3 – kapitálové příjmy 2.500,- Kč
<br> Třída 4 - přijaté transfery 1.273.626,14 Kč
<br>
<br> Příjmy celkem: 14.681.913,41 Kč 99,99 %
<br>
<br> Třída 5 – běžné výdaje 6.958.187,41 Kč
<br> Třída 6 – kapitálové výdaje 4.520.211,50 Kč
<br>
<br> Výdaje celkem: 11.478.398,91 Kč 99,99 %
<br>
<br> Třída 8 – financování 3.203.514,50 Kč (přebytek)
<br>
<br> Dotace:
<br>
<br> 4111 – dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 23.143,73 Kč
<br> 4111 – příspěvek ze státního rozpočtu – kompenzační bonus 97.658,41 Kč
<br> pro rok 2021
<br> 4112 - běžná dotace neinv.na správu 112.200,- Kč
<br> 4116 – dotace na pokrytí mzdových výdajů – Úřad práce Jihlava 75.000,- Kč
<br> 4116 – dotace na obnovu lesních porostů 510.030,- Kč
<br> 4122 - dar na sportovní a zájmové aktivity dětí a mládeže 2.778,- Kč
<br> 4222 – dotace KÚ Vysočina na zateplení budovy školy 100.000,- Kč
<br>
<br>
<br> Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
<br>
Základní škola a Mateřská škola Kozlov,příspěvková organizace
<br>
Náklady celkem: 3.879.081,33 Kč
<br> Výnosy celkem: 3.869.194,01 Kč
<br>
<br> Z toho :
<br> Neinv.příspěvek - Obec Kozlov: 250.000,- Kč
<br> Od min.školství 3.464.821,- Kč
<br> Výsledek hospodaření: - 9.887,32 Kč (ztráta)
<br> Rezervní fond: 70.652,94 Kč
<br>
<br>
<br> Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2021
<br>
k 31.12.2020 k 31.12.2021
<br>
<br> 013 software 44.360,40 Kč 44.360,40 Kč
<br> 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 51.767,00 Kč 53.317,00 Kč
<br> 019 ostatní drobný dlouh.nehm.majetek 344.386,- Kč 344.386,- Kč
<br> 031 pozemky 2.097.761,97 Kč 2.588.896,43 Kč
<br> 021 stavby 83.623.145,02 Kč 87.562.995,73 Kč
<br> 022...

Načteno

edesky.cz/d/5725397

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz